Αναζήτηση / Search

  
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Απόπτωση
• Απόπτωση - Πρόλογος, ιστορικό και ορολογία
• Απόπτωση κατά την οργανογένεση
• Απόπτωση στον ώριμο οργανισμό
• Διαταραχές από αυξημένη κυτταρική επιβίωση και από αυξημένη απόπτωση
• Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
• Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
• Τα ένζυμα της απόπτωσης
• Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
• Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
• Μεταβολές της κυτταρικής μεμβράνης κατά την απόπτωση

 

Ο κυτταρικός θάνατος είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ισορροπίας των κυτταρικών πληθυσμών στον ώριμο οργανισμό. Διακρίνουμε δύο διαφορετικές μορφές κυτταρικού θανάτου, τη νέκρωση και την απόπτωση.

Νέκρωση και απόπτωση

Περιγραφή των δύο μορφών του κυτταρικού θανάτου

Η νέκρωση αντιστοιχεί σε παθητική και ανεξέλεγκτη μορφή κυτταρικού θανάτου. Το ερέθισμα είναι πάντοτε κάποια βλαπτική επίδραση.

Χαρακτηριστικά της νέκρωσης

Είναι φανερό πως η διαδικασία της νέκρωσης δεν υφίσταται καμιά ρύθμιση

Η απόπτωση αντιστοιχεί σε προγραμματισμένο, ενεργό κυτταρικό θάνατο. Πυροδοτείται από ένα φυσιολογικό ερέθισμα.

Χαρακτηριστικά της απόπτωσης

Η διαδικασία της απόπτωσης  

Σύγκριση απόπτωσης-νέκρωσης

  

Σύγκριση απόπτωσης-νέκρωσης στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

1. Φωτογραφία νεκρωτικού κυττάρου: η διάρρηξη της πλασματικής μεμβράνης και των οργανιδίων είναι ευδιάκριτη. Μια σχετική διατήρηση της μορφολογίας εμφανίζεται. 

2. Φωτογραφία αποπτωτικού κυττάρου (Α) και φυσιολογικού (Ν). Η χαρακτηριστική αναδιοργάνωση της χρωματίνης εμφανίζεται στο (Α), αισθητά διαφορετική της φυσιολογικής μορφής στο (Ν). Η καλή διατήρηση της μεμβράνης και των οργανιδίων είναι εμφανής. 

3. Φωτογραφία νεκρωτικού κυττάρου. Πολυάριθμες βλάβες εμφανίζονται στην κυτταρική επιφάνεια. 

4. Φωτογραφία αποπτωτικού κυττάρου. Εμφάνιση φυσαλίδων (BLEBBING) στην επιφάνεια είναι εμφανής. 

5. Φωτογραφία φυσιολογικού κυττάρου, πυρηνικός φάκελος. Η κανονική κατανομή των πυρηνικών πόρων είναι εμφανής. 

6. Φωτογραφία αποπτωτικού κυττάρου. Ο πυρηνικός φάκελος εμφανίζει χαρακτηριστική ομάδα πυρηνικών πόρων. 

Εργασία που παρουσιάστηκε από τη φοιτήτρια Ιατρικής Κορογιάννου Μαρία
στα πλαίσια του κατ'επιλογήν μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη μαθήματος : Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του μαθήματος της Πειραματικής Εμβρυολογίας: http://www.med.uoa.gr/expembr/
Τελευταία αναθεώρηση : 1/5/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.