Αναζήτηση / Search

  
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Μετωπιαίο και ρινικά
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Μετωπιαίο και ρινικά
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Μετωπιαίο και ρινικά
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Μετωπιαίο και ρινικά
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Μετωπιαίο και ρινικά
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Μετωπιαίο και ρινικά
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Μετωπιαίο και ρινικά

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Εισαγωγή
• 1. Μετωπιαίο και ρινικά
• 2. Άνω γνάθος
• 3. Βόθρος υπόφυσης
• 4. Κροταφικό οστό
• 5. Αυχενικοί σπόνδυλοι
• 6. Κλάδος κάτω γνάθου
• 7. Υοειδές οστό
• 8. Τομική περιοχή άνω γνάθου
• 9. Γενειακή σύμφυση
Σημειώσεις

 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του μετωπιαίου είναι από τις ευκρινέστερες περιοχές στην κεφαλομετρική ακτινογραφία. Ξεκινώντας από πάνω, βλέπουμε τη χαρακτηριστική διπλόη, όπου τα συμπαγή πέταλα (εξωτερικό και εσωτερικό) χωρίζονται από το πορώδες τμήμα. Χαμηλότερα, τα δύο πέταλα απομακρύνονται μεταξύ τους και σχηματίζεται ο μετωπιαίος κόλπος, ο οποίος είναι πιο έντονος στα αγόρια και αυξάνει σε μέγεθος με την ηλικία. Το μετωπιαίο οστούν ενώνεται με τα ρινικά οστά μέσω της μετωπορρινικής ραφής , η οποία φαίνεται ως μια διαυγής (μαύρη) γραμμή, συνήθως με λοξή κατεύθυνση.

(Κινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για να δείτε τα ανατομικά στοιχεία)

Η ίδια περιοχή όπως φαίνεται σε κρανίο. Προσέξτε το διαφορετικό σχήμα των ρινικών οστών από εκείνο που ιχνογραφήσαμε προηγουμένως. Οι πλάγιες προεκτάσεις των ρινικών δεν φαίνονται στην ακτινογραφία λόγω του λεπτού πάχους του οστού. Αντίθετα, στη ράχη της ρινός, όπου το πάχος του οστού που 'βλέπει' η ακτίνα είναι μεγάλο, τα ρινικά είναι ευκρινή.

(Κινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για να δείτε τα ανατομικά στοιχεία)

Πρόσθια εικόνα του κρανίου. Παρατηρήστε το λεπτό πάχος των ρινικών.

(Κινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για να δείτε τα ανατομικά στοιχεία)

Παραδείγματα της περιοχής του μετωπιαίου και των ρινικών οστών.

Παρατηρήστε τις διαφορές στη μορφολογία του μετωπιαίου κόλπου. Επίσης, δείτε ότι η μετωπορρινική ραφή διακρίνεται δύσκολα μερικές φορές.

Ακτινογραφία του ιδίου ασθενούς με χρονική διαφορά 5 ετών. Παρατηρείστε την αύξηση του μετωπιαίου κόλπου:

   

 

Διάφορα παραδείγματα. Η πρώτη εικόνα είναι από παιδί 10 ετών όπου ο κόλπος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Συγκρίνατε με την τελευταία εικόνα, όπου η πνευμάτωση του κόλπου είναι μεγάλη και δημιουργεί εξόγκωμα.

    

    

 

Κεφαλομετρικά σημεία

Nasion (Ριζορρίνιο): Το πιο πρόσθιο σημείο στη μετωπορρινική ραφή.

 

Κεφαλομετρικά επίπεδα

S-N (Πρόσθια βάση κρανίου): Το επίπεδο της πρόσθιας κρανιακής βάσης σχηματίζεται από τα σημεία Sella και Nasion.

Προσωπικό επίπεδο: Σχηματίζεται από τα σημεία Nasion και Pogonion.

Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Ορθοδοντικής, E-mail: dhal@dhal.com
Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2002
Τελευταία αναθεώρηση : 1/11/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.