Αναζήτηση / Search

  
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Εισαγωγή
• 1. Μετωπιαίο και ρινικά
• 2. Άνω γνάθος
• 3. Βόθρος υπόφυσης
• 4. Κροταφικό οστό
• 5. Αυχενικοί σπόνδυλοι
• 6. Κλάδος κάτω γνάθου
• 7. Υοειδές οστό
• 8. Τομική περιοχή άνω γνάθου
• 9. Γενειακή σύμφυση
Σημειώσεις

 

Η περιοχή του κλάδου της κάτω γνάθου παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον κλάδο αλλά και για τα μαλακά μόρια που βρίσκονται μεταξύ των δύο κλάδων της γνάθου. Παρόλο που σ' αυτά δεν σημειώνουμε συνήθως κεφαλομετρικά σημεία, τα αξιολογούμε προσεκτικά, καθόσον δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία, και κατ' επέκταση, την αύξηση του στοματογναθικού συστήματος.

Στην περιοχή αυτή διακρίνουμε:

Κινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για να δείτε τα 7 ανατομικά στοιχεία που περιγράφονται.

Η εικόνα δείχνει τη μαλθακή υπερώα ανασηκωμένη, όπως τοποθετείται κατά τη διάρκεια της κατάποσης. Προσέξτε ότι έρχεται σε επαφή με το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, σε περιοχή που υπάρχει, στην περίπτωση αυτή, αδενικός ιστός.

Κινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για να δείτε τα ανατομικά στοιχεία που περιγράφονται.

Η εσωτερική επιφάνεια του κλάδου της κάτω γνάθου. Διακρίνεται η περιοχή κατάφυσης του έσω πτερυγοειδούς και η ρίζα του γομφίου.

 

Παραδείγματα της περιοχής του κλάδου.

Λεπτή μαλθακή υπερώα και ανεπτυγμένες αδενοειδείς εκβλαστήσεις αλλά επαρκές εύρος αεροφόρου οδού. Ασθενείς ηλικίας περίπου 12 ετών (όπως συμπεραίνουμε από το στάδιο ανατολής του δεύτερου γομφίου).

 

Ασθενής λίγο μεγαλύτερος από τον προηγούμενο, χωρίς εμφανείς αδενοειδείς εκβλαστήσεις.

 

Παρατηρήστε την αυξημένη γωνία μεταξύ κλάδου και σώματος της γνάθου που συχνά συνυπάρχει με κατακόρυφη αυξητική τάση και αυξημένο πρόσθιο ύψος προσώπου.

 

Διπλό περίγραμμα της κάτω γνάθου, που δεν χιάζεται όμως στην περιοχή της γωνίας, όπως αναμένεται λόγωδιαφορικής μεγέθυνσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποπτευόμαστε πραγματική ασυμμετρία, ή, όπως συμβαίνει εδώ, εσφαλμένηευθυγράμμιση του μηχανήματος, πράγμα που αποδεικνύεται από τη μη σύμπτωση των βυσμάτων του κεφαλοστάτη.

 

Έντονες αδενοειδείς εκβλαστήσεις που έχουν σχεδόν πλήρως αποφράξει τη ρινική αναπνευστική οδό.

 

Κεφαλομετρικά σημεία

Go (Gonion): Το πιο κάτω και πίσω σημείο στη γωνία της κάτω γνάθου. Το σημείο αυτό εντοπίζεται με παρόμοιο τρόπο με το Gnathion: φέρουμε την εφαπτομένη στη βάση της κάτω γνάθου και την εφαπτομένη στον κλάδο. Οι δύο αυτές ευθείες σχηματίζουν γωνία, η διχοτόμος της οποίας τέμνει το περίγραμμα της γνάθου στο σημείο Gonion.

Ar (Articulare): Το σημείο όπου η σκίαση του κλάδου τέμνει τη σκίαση του ινιακού οστού. Προσέξτε ότι στην πραγματικότητα, τα δύο αυτά οστά δεν τέμνονται, ούτε εφάπτονται, ούτε ενώνονται με ραφή. Το Articulare είναι καθαρά κεφαλομετρικό σημείο τομής δύο σκιών. Χρησιμοποιείται συχνά ως αντιπροσωπευτικό του κονδύλου, επειδή είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο από άλλα σημεία στον κόνδυλο της γνάθου.

 

Κεφαλομετρικά επίπεδα

Επίπεδο Go-Gn: Ένα από τα διάφορα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κλίσης της βάσης της κάτω γνάθου. Βλ. και Σύμφυση .

Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Ορθοδοντικής, E-mail: dhal@dhal.com
Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2002
Τελευταία αναθεώρηση : 1/11/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.