Αναζήτηση / Search

  
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Τομική περιοχή άνω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Τομική περιοχή άνω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Τομική περιοχή άνω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Τομική περιοχή άνω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Τομική περιοχή άνω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Τομική περιοχή άνω γνάθου
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Τομική περιοχή άνω γνάθου

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents
Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Εισαγωγή
• 1. Μετωπιαίο και ρινικά
• 2. Άνω γνάθος
• 3. Βόθρος υπόφυσης
• 4. Κροταφικό οστό
• 5. Αυχενικοί σπόνδυλοι
• 6. Κλάδος κάτω γνάθου
• 7. Υοειδές οστό
• 8. Τομική περιοχή άνω γνάθου
• 9. Γενειακή σύμφυση
Σημειώσεις

 

Στην περιοχή αυτή διακρίνουμε:

Κινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για να δείτε τα ανατομικά στοιχεία που περιγράφονται.

Η πρόσθια ρινική άκανθα βρίσκεται στην άκρη μιας λεπτής προσεκβολής του φατνιακού οστού, η οποία εκτείνεται μεταξύ των ριζών των κεντρικών τομέων. Εκατέρωθεν της προσεκβολής αυτής, η φατνιακή απόφυση ακολουθεί τις ρίζες των δοντιών, αντίθετα με την ακτινογραφική εικόνα, που δίνει την εντύπωση ότι το πάχος του οστού χειλικά των ακρορριζίων των κεντρικών τομέων είναι μεγάλο. (Τα δόντια έχουν προσδεθεί μεταξύ τους με νάρθηκα για αποφυγή απωλειών).

 

Παραδείγματα της τομικής περιοχής της άνω γνάθου.

Στα παρακάτω παραδείγματα μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, κεντρικό τομέα με στροφή, κεντρικό τομέα με ανασύσταση, άξονα σε πλάγιο τομέα, κεντρικό τομέα με κοντή ρίζα. Κινήστε το ποντίκι πάνω στις εικόνες για να δείτε το ιχνογράφημα:

 

Κεφαλομετρικά σημεία

Σημείο A: Το πιο έσω σημείο στην καμπυλότητα της φατνιακής απόφυσης. Θεωρείται το όριο μεταξύ φατνιακής απόφυσης και βασικού οστού.

ANS (Anterior Nasal Spine), Πρόσθια Ρινική Άκανθα: Το πιο πρόσθιο σημείο στην άκρη της ρινικής άκανθας.

 

Κεφαλομετρικά επίπεδα

Επίπεδο N-A: Διέρχεται από τα σημεία Nasion και A και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προσθιοπίσθιας θέσης της άνω γνάθου καθώς και της κλίσης και θέσης του άνω τομέα.

Επίπεδο Υπερώας: Σχηματίζεται από τα σημεία ANS και PNS.

Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Ορθοδοντικής, E-mail: dhal@dhal.com
Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2002
Τελευταία αναθεώρηση : 1/11/2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.