Αναζήτηση / Search

  
Τα δικαιώματα του γιατρού
Τα δικαιώματα του γιατρού
Τα δικαιώματα του γιατρού
Τα δικαιώματα του γιατρού
Τα δικαιώματα του γιατρού
Τα δικαιώματα του γιατρού
Τα δικαιώματα του γιατρού

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Σχέση Ιατρού - Ασθενούς
• Τα δικαιώματα του ασθενούς
• Τα δικαιώματα του γιατρού
• Η σημασία του να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας
• Η δική μας συμμετοχή
• Χαρακτηριστικά ενός καλού νοσοκομειακού τμήματος
• Είσοδος σε νοσοκομείο
• Εάν πρέπει να εισαχθείτε
• Όταν φεύγετε από το νοσοκομείο
• Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
• Ο πόνος
• Η φυσιοθεραπεία
• Χρόνιες παθήσεις

 

(και αυτός έχει δικαιώματα):

1) Να διακόπτει τη σχέση του με τον ασθενή, εξασφαλίζοντας την παρακολούθησή του από άλλον κατάλληλο γιατρό, όταν διαταραχθεί η σχέση εμπιστοσύνης γιατρού- ασθενούς (π.χ. εάν δεν εφαρμόζεται η θεραπεία, εάν γίνονται εξετάσεις χωρίς εντολή του γιατρού, εάν ο ασθενής δεν εκφράζεται καλά για το γιατρό, εάν ο ασθενής συμπεριφέρεται άσχημα στο γιατρό) (*). Η διακοπή της σχέσης γιατρού ασθενούς μπορεί να γίνει μόνο εάν ο ασθενής δεν κινδυνεύει άμεσα.

--------------

(*) Σημαντικό πρόβλημα ιδίως σε εξωτερικά ιατρεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς μαζικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ) όπου δεν υπάρχει συνήθως προσωπική σχέση ασθενούς- γιατρού και συνεπώς την όλη ανικανότητα του συστήματος την πληρώνει συχνά ο γιατρός

Σημείωσε: Η καλή συμπεριφορά προς το γιατρό βελτιώνει πολύ σημαντικά τη διάθεσή του και επομένως και τις ικανότητές του!

2)  O γιατρός έχει δικαίωμα να αρνηθεί να αναλάβει ασθενή, χωρίς αναφορά αιτιολογίας, εφόσον ο ασθενής δεν κινδυνεύει άμεσα και εφόσον μπορεί αμέσως να τον αναλάβει άλλος γιατρός της ίδιας ειδικότητας.

3) O γιατρός έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη συνταγογράφηση φαρμάκων, εξετάσεων και θεραπειών που καθόρισε άλλος γιατρός, εφόσον ο ίδιος δεν είναι πεπεισμένος για την αναγκαιότητά τους (**).

4)  O γιατρός έχει το δικαίωμα (υποχρέωση θα έλεγα) να αρνηθεί την έκδοση ανακριβών βεβαιώσεων, εγγραφών φαρμάκων ή εξετάσεων σε άλλο ασφαλιστικό βιβλιάριο από αυτό του ασθενούς και γενικά να αρνηθεί οποιαδήποτε παράτυπη απαίτηση από ασθενή και τους οικείους του.

5)  O γιατρός έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την περίπτωση του ασθενούς για επιστημονικές ανακοινώσεις και μελέτες, εφόσον διασφαλίζεται στην ουσία (όχι μόνο με τη διαγραφή του ονόματος του ασθενούς) το ιατρικό απόρρητο.

--------------

(**) Συχνό πρόβλημα σε ασφαλιστικά ταμεία όπου ο «εξωτερικός γιατρός» (που θεωρείται ο «καλύτερος» και προστατεύων τα συμφέροντα του ασθενούς και όχι του ταμείου .....) καθορίζει θεραπεία / εξετάσεις και ο γιατρός του ταμείου (που «προστατεύει» τα συμφέροντα του ταμείου και όχι των ασθενών = μεγάλη πλάνη) πρέπει να γίνει γραφέας αντιγράφοντας πράγματα που δεν τα πιστεύει!

Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 2003
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.