Αναζήτηση / Search

  
Είσοδος σε νοσοκομείο
Είσοδος σε νοσοκομείο
Είσοδος σε νοσοκομείο
Είσοδος σε νοσοκομείο
Είσοδος σε νοσοκομείο
Είσοδος σε νοσοκομείο
Είσοδος σε νοσοκομείο

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Σχέση Ιατρού - Ασθενούς
• Τα δικαιώματα του ασθενούς
• Τα δικαιώματα του γιατρού
• Η σημασία του να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας
• Η δική μας συμμετοχή
• Χαρακτηριστικά ενός καλού νοσοκομειακού τμήματος
• Είσοδος σε νοσοκομείο
• Εάν πρέπει να εισαχθείτε
• Όταν φεύγετε από το νοσοκομείο
• Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
• Ο πόνος
• Η φυσιοθεραπεία
• Χρόνιες παθήσεις

 

Στο νοσοκομείο πρέπει να εισάγεται κανείς όταν είναι απαραίτητο, δηλαδή όταν υπάρχει σαφής και σημαντικός ιατρικός λόγος. Η παραμονή στο νοσοκομείο δεν είναι άμοιρη κινδύνων, συχνά και σοβαρών (λοιμώξεις με ανθεκτικά "νοσοκομειακά" μικρόβια, ακινητοποιήσεις με συνέπεια αδυναμίες και ατροφία, θρομβώσεις, εμβολές, κακή διάθεση που δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται, παθητικοποίηση και δημιουργία ψυχολογίας ασθενούς). Πάντα πρέπει να ρωτάμε συγκεκριμένα: "γιατρέ, θεωρείτε πράγματι ότι η εισαγωγή μου στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη;" "Μπορείτε να μου εξηγήσετε τους λόγους;" Συνειδητοποιημένοι γιατροί, με αυτή την ερώτηση, είναι δυνατόν να ξανασκεφτούν τις ενδείξεις και να αναθεωρήσουν την άποψή τους (μη φοβάστε γιατρούς που αναθεωρούν την άποψή τους για συγκεκριμένους λόγους).

Δεν συνιστάται είσοδος και παραμονή σε νοσοκομείο:

Επίσης: δεν χρησιμοποιούμε το νοσοκομείο ως πρωτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή ως φορέα που θα ασχοληθεί με τον πονοκέφαλό μας ή με την αρθραλγία μας στο γόνατο. Τα νοσοκομεία πολύ κακώς στην Ελλάδα (**) τα χρησιμοποιούμε ως εξωτερικά κοινά ιατρεία διότι έτσι δεν έχουν καιρό και οργανωτικά περιθώρια να εξασκήσουν αυτό για το οποίο φτιάχτηκαν, δηλαδή την αντιμετώπιση σοβαρότερων περιπτώσεων.

--------------

(*) Αρκετά συχνά ασθενείς μεταφέρονται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα από δημόσια νοσοκομεία που δεν έχουν π.χ. αξονικό τομογράφο. Τουλάχιστον θα έπρεπε να μεταφέρονται σε κρατικά νοσοκομεία που διαθέτουν τον εξοπλισμό. Όμως πολύ λίγα κρατικά νοσοκομεία διαθέτουν αξονικό / μαγνητικό τομογράφο που δεν είναι "χαλασμένος"

(**) Στο χώρα μας δυστυχώς μπορεί όποιος έχει οποιοδήποτε ενόχλημα να πάει στα εξωτερικά ιατρεία των μεγάλων νοσοκομείων. Έτσι αυτά φορτίζονται υπερβολικά και δεν έχουν καιρό για σοβαρές περιπτώσεις. Στις χώρες της Ε Ε. (τις περισσότερες τουλάχιστον) χρειάζεται για τη μετάβαση σε νοσοκομείο, εισιτήριο-γνωμάτευση από γιατρό εκτός νοσοκομείου (εκτός βέβαια επειγόντων περιστατικών).

Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 2003
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.