Αναζήτηση / Search

  
Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Σχέση Ιατρού - Ασθενούς
• Τα δικαιώματα του ασθενούς
• Τα δικαιώματα του γιατρού
• Η σημασία του να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας
• Η δική μας συμμετοχή
• Χαρακτηριστικά ενός καλού νοσοκομειακού τμήματος
• Είσοδος σε νοσοκομείο
• Εάν πρέπει να εισαχθείτε
• Όταν φεύγετε από το νοσοκομείο
• Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
• Ο πόνος
• Η φυσιοθεραπεία
• Χρόνιες παθήσεις

 

Κρατικά νοσοκομεία

Ιδιωτικές κλινικές

Δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Το κέρδος είναι σημαντικός παράγοντας αποφάσεων-ενεργειών (όχι πάντα των σωστότερων).

Έχουν πλήρη εφημερία με ειδικευμένους γιατρούς, σε μεγάλο αριθμό και πολλά εξειδικευμένα τμήματα.

Περιορισμένος αριθμός, συχνά μη ειδικευμένων γιατρών, λίγα τμήματα.

Πιο επαγγελματική (με την καλή έννοια) οργάνωση νοσοκομείου, π.χ. οργανωμένες επισκέψεις (δυστυχώς όχι πάντα), συζητήσεις, αποφάσεις.

Μερικές φορές οργάνωση εκ των ενόντων. Ο κάθε γιατρός είναι, συνήθως, διευθυντής, επιμελητής και βοηθός. Αποφάσεις μονήρεις.

Μειωμένες και ελεγχόμενες τιμές.

Υψηλές τιμές (συχνά πολύ μεγάλες). Μη ελεγχόμενες.

Οργανωμένη (όχι πάντα) εκπαίδευση γιατρών(αναγκαστικά λόγω ειδικευόμενων που πρέπει επίσημα να εκπαιδευθούν).

Μεμονωμένες εκπαιδευτικές ενέργειες σε λίγες κλινικές. Δεν εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι γιατροί.

Ομαδικές αποφάσεις, εξετάσεις, χειρουργεία (πιο ασφαλή όλα) στο team της κλινικής.

Ατομικές αποφάσεις (συνήθως).

Χειρουργεία με ομάδα εξασκημένη.

Μερικές φορές οι βοηθοί διατίθενται από την κλινική για όλους τους χειρουργούς (μειωμένη αλληλοπροσαρμογή, μη ενδιαφέρον του βοηθού κλπ.).

Συνήθως μέτρια “ξενοδοχειακή κάλυψη”.

Καλύτερη "ξενοδοχειακή κάλυψη".

Κλινικές πάντα με Διευθυντή, που είναι υπεύθυνος και δίνει κατευθύνσεις (όχι πάντα, δυστυχώς).

Τμήματα, συνήθως του ενός ατόμου-γιατρού.

Συμβάσεις με όλα τα ταμεία, ο ασθενής δεν πληρώνει επιπλέον παρά μόνο τη νόμιμη συμμετοχή του (εάν προβλέπεται).

Συμβάσεις με ορισμένα ταμεία και συχνά με σημαντική συμμετοχή του ασθενούς.

Καλύτερη οργάνωση-υποδομή κατά μέσο όρο.

Καλύτερη αλληλοϋποστήριξη κλινικών σε περίπτωση επιπλοκών και δυσκολιών.

Σε σοβαρές επιπλοκές, συχνά μεταφορές σε κρατικά νοσοκομεία.

Οργανωμένα, ειδικά τμήματα με εξειδικευμένη προϊσταμένη και αδελφές.

Ένα τμήμα μπορεί να νοσηλεύει ασθενείς διαφόρων ειδικοτήτων. Μη εξειδικευμένη προϊσταμένη και αδελφές.

Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 2003
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.