Αναζήτηση / Search

  
Χρόνιες παθήσεις
Χρόνιες παθήσεις
Χρόνιες παθήσεις
Χρόνιες παθήσεις
Χρόνιες παθήσεις
Χρόνιες παθήσεις
Χρόνιες παθήσεις

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Σχέση Ιατρού - Ασθενούς
• Τα δικαιώματα του ασθενούς
• Τα δικαιώματα του γιατρού
• Η σημασία του να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας
• Η δική μας συμμετοχή
• Χαρακτηριστικά ενός καλού νοσοκομειακού τμήματος
• Είσοδος σε νοσοκομείο
• Εάν πρέπει να εισαχθείτε
• Όταν φεύγετε από το νοσοκομείο
• Διαφορές μεταξύ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
• Ο πόνος
• Η φυσιοθεραπεία
• Χρόνιες παθήσεις

 

Χρειάζεται να διαμορφωθεί, με το γιατρό, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Όχι ενέργειες κατά περίπτωση και όπως τύχει.

Πρέπει, λόγω χρονιότητας, να επιλεγούν τα πιο ανεκτικά φάρμακα (με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες - όχι πάντα πραγματοποιήσιμο) και να μειωθεί ο αριθμός τους και η δόση (εάν είναι εφικτό) όσο είναι δυνατόν (μόνο από το γιατρό). Ίσως θα πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες και για εναλλακτικές θεραπείες, όμως πάντα με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος γιατρού.

Σε χρόνιες παθήσεις τον κυριότερο ρόλο τον έχει ο τρόπος ζωής (κίνηση, διατροφή, ψυχική υγεία, απασχόληση, προσαρμογή επαγγέλματος).

Στο σπίτι θα πρέπει να δημιουργηθεί (σε χρόνιες παθήσεις) ένα μικρό απόθεμα φαρμάκων, ώστε να μην εμφανιστεί έλλειψη σε απεργίες φαρμακοποιών, έλλειψη στην αγορά κλπ. Επίσης πρέπει, σε ταξίδια, να υπάρχει η απαιτούμενη ποσότητα. Το απόθεμα στο σπίτι να ανανεώνεται κάθε χρόνο ώστε να μην ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης (ΠΡΟΣΟΧΗ). Το ότι πρέπει να φυλάσσεται όπως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης (μερικές φορές σε ψυγείο, ορισμένης θερμοκρασίας) είναι αυτονόητο. Προσοχή να μην προσβάσιμο στα παιδιά!

Σε χρόνιες παθήσεις ή χρόνια λήψη φαρμάκων, συνιστούμε ταυτότητα στο λαιμό (εύκολα κατασκευάζεται από αλουμίνιο, σε καταστήματα που φτιάχνουν πινακίδες και σφραγίδες). Αυτή βοηθά σε περίπτωση που ο ασθενής δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες (π.χ. σε ατύχημα, λιποθυμία κλπ.), και σώζει στην κυριολεξία ζωές. Για τις εξής καταστάσεις συνιστούμε ταυτότητα στο λαιμό:

Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 2003
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.