Αναζήτηση / Search

  
Γενετική
Γενετική
Γενετική
Γενετική
Γενετική
Γενετική
Γενετική

 


  1. To σύνδρομο Denys-Drash και το γονίδιο WT1
  2.
Αδρανοποίηση του Χ χρωμοσώματος - Γενικά χαρακτηριστικά και εξαιρέσεις
  3.
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR - Polymerase Chain Reaction)
  4.
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
  5.
Αντιστάθμιση γονιδιακού πλεονάσματος σε άλλα είδη
  6.
Βιοψία πολικού σωματίου
  7.
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
  8.
Γενετικά αίτια
  9.
Γενετικά νοσήματα
  10.
Γονιδιακή αποτύπωση και εφαρμογή στο Χ χρωμόσωμα
  11.
Γονιδιακοί δείκτες στα αρχικά στάδια της γοναδικής διαφοροποίησης
  12.
Γονιδιακοί δείκτες στα αρχικά στάδια της γοναδικής διαφοροποίησης
  13.
Εξελικτική προσέγγιση της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  14.
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
  15.
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής
  16.
Η διαφοροποίηση της ωοθήκης - Το γονίδιο DAX-1
  17.
Καθορισμός του φύλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες
  18.
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
  19.
Κλινικές εφαρμογές της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  20.
Μεθυλίωση του Χ χρωμοσώματος
  21.
Οι μεταλλάξεις του γονιδίου SRY - Δημιουργία διαγονιδιακών ποντικών για τη μελέτη του SRY
  22.
Παρενέργειες μη αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος και μωσαϊκισμού
  23.
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
  24.
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
  25.
Προσδιορισμός γονοτύπου
  26.
Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων
  27.
Σύνδρομο θηλεοποιητικών όρχεων
  28.
Σύνδρομο ΧΥΥ
  29.
Τo γονίδιο SRY του ανθρώπου και το ομόλογό του Sry στο ποντίκι - Ιδιότητες των πρωτεϊνών SRY και Sry
  30.
Τα πειράματα του Page - Μέθοδος για την αναγνώριση της περιοχής του Υ χρωμοσώματος που περιέχει τον ΤDF στον άνθρωπο
  31.
Το γονίδιο FtzF1 και οι πρωτεΐνες του SF1 και ELP
  32.
Το κέντρο της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  33.
Το χρωμόσωμα Υ
  34.
Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου - Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
  35.
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
  36.
Φάσεις της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  37.
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD
  38.
Χρωμοσώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία