Αναζήτηση / Search

  
Τηλεϊατρική
Τηλεϊατρική
Τηλεϊατρική
Τηλεϊατρική
Τηλεϊατρική
Τηλεϊατρική
Τηλεϊατρική

 


  1. Eighteen months' experience with remote diagnosis, management and education in congenital heart disease
  2.
IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
  3.
Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS - 12. Implementation of Services and Results
  4.
Tilos-Livadia Telemedicine Station
  5.
Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
  6.
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
  7.
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
  8.
Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
  9.
Απορίες στην τηλεϊατρική
  10.
Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
  11.
Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
  12.
Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
  13.
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
  14.
Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
  15.
Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής μητρότητας
  16.
Εγχειρίδιο ποιότητας
  17.
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
  18.
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
  19.
Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
  20.
Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
  21.
Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
  22.
Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
  23.
Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
  24.
Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
  25.
Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
  26.
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
  27.
Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
  28.
Ιστορία της τηλεϊατρικής
  29.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1989 : έτος πρώτο - το έτος που άρχισαν όλα ...
  30.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1990 : έτος δεύτερο
  31.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1991 : έτος τρίτο
  32.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1992 : έτος τέταρτο
  33.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1993 : έτος πέμπτο
  34.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1994 : έτος έκτο
  35.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1995 : έτος έβδομο
  36.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1996 : έτος όγδοο
  37.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1997 : έτος ένατο
  38.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο
  39.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο
  40.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο
  41.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2001 : έτος δέκατο τρίτο
  42.
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο
  43.
Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
  44.
Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής - 1990
  45.
Νομικά και δεοντολογικά θέματα στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
  46.
Οικογένεια ISO 9000
  47.
Ομάδες χρηστών
  48.
Ορολογία του προτύπου ΕΝ ISO 9000 - 2000
  49.
Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
  50.
Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
  51.
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
  52.
Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
  53.
Που λειτουργούν υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
  54.
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
  55.
Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
  56.
Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
  57.
Πρότυπο ISO 9001:2000 - Θεμελιώδεις Αρχές
  58.
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
  59.
Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
  60.
Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
  61.
Συνέχεια υπηρεσιών μητρότητας Αρεταιείου
  62.
Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
  63.
Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
  64.
Τηλεϊατρική - Ισότητα στην πρόσβαση
  65.
Τηλεϊατρική : Η εμπειρία του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου
  66.
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα
  67.
Τι είναι η τηλεϊατρική;
  68.
Τι είναι ποιότητα;
  69.
Τι σημαίνει ποιότητα;
  70.
Τι σημαίνει τηλεματική στην υγεία;
  71.
Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
  72.
Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
  73.
Υπηρεσίες μητρότητας σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας νησιών του Αιγαίου
  74.
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας
  75.
Υπηρεσίες τηλεκαρδιολογίας από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθηνών
  76.
Χρήση τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Πρίνου - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία