Αναζήτηση / Search

  
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύνολο των Ερωτήσεων HERMES για να διατυπώσετε τις απαιτήσεις των όλων χρηστών που πρόκειται να εμπλακούν στο σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής.

Ωστόσο η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί ότι δεν ακολουθείτε εύκολα από τους επαγγελματίες της υγείας. Ίσως οι λόγοι να είναι έλλειψη χρόνου και δυσκολία στο χειρισμό θεμάτων που απαιτούν γνώσεις σε επίπεδο τηλεματικής, διαδικασιών οργάνωσης αλλά και γενικώς καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι του το ΣΕΗ στη φάση αυτή, οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να μελετήσουν τα περιστατικά που έχουν αντιμετωπίσει σε βάθος χρόνου και να τα κατατάξουν σε τρεις κατηγορίες:

Στη προσπάθεια ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των περιστατικών που έχει αντιμετωπίσει η μονάδα στο παρελθόν, θα φανεί ότι πάρα πολλά από τα προγραμματιζόμενα περιστατικά τελικώς αντιμετωπίζονται ως επείγοντα. Αυτό είναι κατανοητό γιατί παρεμβάλλονται πολλές φορές κοινωνικοί λόγοι και κριτήρια. Η διάσταση αυτή έχει καταδειχτεί και εκτός πάσης αμφιβολίας κατά την ανάλυση των περιστατικών μητρότητας που αντιμετωπίστηκαν επί πολλά χρόνια στη περιοχή του Εδιμβούργου (πηγή έργο HERMES και προσωπικά ο κ. Ken Boddy, MD).

Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι μεγάλο μέρους του φόρτου κατά τη παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής θα αφορά "επείγοντα περιστατικά". Ακριβώς αυτό όμως αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Η ταχύτατη δηλαδή αντιμετώπιση περιστατικών, ακόμα και παρουσία μιας ή περισσοτέρων αντίξοων συνθηκών.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 10/5/2007

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.