Αναζήτηση / Search

  
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Το «Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής» (ΕΤ) αποτελεί την παρακαταθήκη, στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή όλων των διεργασιών και των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί, ότι οι υπηρεσίες που τελικώς προσφέρονται στους πολίτες είτε μέσω των επαγγελματιών υγείας είτε κατ’ ευθείαν, είναι ελεγχόμενης και αποδεκτής ποιότητας.

Το ΕΤ δεν είναι ένα στατικό κείμενο. Αντίθετα πρέπει να αναθεωρείται τόσο συχνά, όσο συχνά λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των σχετικών μηχανισμών και την παροχή των υπηρεσιών.

Η αρχιτεκτονική του ΕΤ μπορεί να στηριχθεί στο «Σύνολο Ερωτήσεων HERMES». Μπορεί να δημιουργηθεί και αυτοτελώς, λαμβάνοντας πρόνοια όμως ώστε να περιλαμβάνει όλα τα θέματα που είναι απαραίτητα. Στη δεύτερη περίπτωση το ΣΕ HERMES, μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για τα περιεχόμενα του ΕΤ.

Αν σε μερικούς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το ΕΤ, σας παρακαλούμε να σκεφτείτε τα άτομα εκείνα τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στο δυναμικό τη μονάδας που μετέχει σε ένα δίκτυο Τηλεϊατρικής στο μέλλον. Το ΕΤ θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευσης.

Το πρώτο σχέδιο ενός «τυπικού» Εγχειριδίου Τηλεϊατρικής, δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής την περίοδο 1995-97, όταν κατεβλήθη προσπάθεια να γίνει ένα το Κέντρο Υγείας Νάξου πρότυπη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας υποστηριζόμενη από υπηρεσίες Τηλεϊατρικής. Το ΚΥ Νάξου είχε προταθεί στο Υπουργείο Υγείας να θεωρηθεί ως πρότυπο (πιλοτικό), δεδομένου ότι ήδη διέθετε τηλεματική υποδομή και σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων υγείας. Όλη η υποδομή δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, στα πλαίσια σειράς ερευνητικών έργων.

Προτείνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο να δει το Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής, που έχει εκδώσει το Κέντρο Τηλεϊατρικής του Πανεπιστημίου του Tromso της Νορβηγίας (το κείμενο είναι στην Αγγλική γλώσσα) και να μορφώσει ίδια γνώμη.

Συμπλήρωμα του ΕΤ μπορεί να είναι το «Εγχειρίδιο Ποιότητας», το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση του φορέα ακόμα και κατά τη νέα έκδοση των προτύπων ποιότητας ISO 9000:2000.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.