Αναζήτηση / Search

  
Ιστορία της τηλεϊατρικής
Ιστορία της τηλεϊατρικής
Ιστορία της τηλεϊατρικής
Ιστορία της τηλεϊατρικής
Ιστορία της τηλεϊατρικής
Ιστορία της τηλεϊατρικής
Ιστορία της τηλεϊατρικής

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Η σύντομη νεώτερη Ιστορία της Τηλεϊατρικής, όπως την "έγραψε" το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ...

Η νεώτερη ιστορία των Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έγινε μια πολύ συγκροτημένη προσπάθεια ανάπτυξής των και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθ' όλη τη δεκαετία του 1990. Πρωταγωνιστής της όλης προσπάθειας ήταν το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της προσπάθειας ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους που βρίσκονται επί των χρονολογιών, αμέσως μετά.

Μετά την δεκαετία, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Ουσιαστικά περάσαμε στη περίοδο που τα ερευνητικά έργα και οι πιλοτικές εφαρμογές, δίνουν τη θέση τους στις άμεσες εφαρμογές και την οργάνωση υπηρεσιών με ευθύνη των μονάδων υγείας και των προϊσταμένων αρχών τους. Οι ρυθμοί ωστόσο παραμένουν ιδιαίτερα βραδείς και το καθ' ύλη αρμόδιο υπουργείο διστάζει να πάρει ουσιαστικές και δεσμευτικές αποφάσεις.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής "αποσύρεται" κατά κάποιο τρόπο από την προσπάθεια δημιουργίας και υποστήριξης υπηρεσιών Τηλεϊατρικής και συγκεντρώνει τις δυνάμεις του στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο διατηρεί το ενδιαφέρον του για την οργάνωση "καινοτόμων υπηρεσιών Τηλεϊατρικής" στα πλαίσια των Σύγχρονων Ασκληπιείων (σε θεωρητικό επίπεδο) και των πιλοτικών εφαρμογών τους (σε πραγματικές συνθήκες).

Ορόσημο για τις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, ίσως πρέπει να θεωρηθεί η προσπάθεια "μεταρρύθμισης" ή "εκσυγχρονισμού" του ΕΣΥ, που επιχειρείται με μια σειρά νόμων από το έτος 2001.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.