Αναζήτηση / Search

  
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα
Τηλεματική για παρακολούθηση παιδιών με άσθμα

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Το παιδικό άσθμα είναι το πιο συχνό χρόνιο νόσημα των παιδιών. Είναι η πιο συχνή αιτία εισαγωγών στο νοσοκομείο και η πιο συχνή αιτία επισκέψεων ενός παιδιού στα επείγοντα περιστατικά. Την τελευταία δεκαετία, πρόσφατη γνώση για την παθοφυσιολογία του άσθματος έχει οδηγήσει σε καλύτερη θεραπεία. Έτσι η αποτελεσματικότερη θεραπεία είναι η προφυλακτική θεραπεία και η τακτική παρακολούθηση ώστε να αποφεύγονται οι συχνές ασθματικές κρίσεις, που συχνά καταλήγουν σε επίσκεψη στα επείγοντα ή σε νοσηλεία στο Νοσοκομείο. Τα παραπάνω απαιτούν συνέπεια από την πλευρά των ασθενών και την ύπαρξη ενός ειδικού κέντρου για παιδιά με άσθμα.

Στο Ηράκλειο, στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έχουμε ιδρύσει τέτοιο τμήμα για την παρακολούθηση των παιδιών με άσθμα. Με την τακτική παρακολούθηση έχουμε κατορθώσει να ελαττώσουμε τις ασθματικές κρίσεις των παιδιών κατά 70% και τις εισαγωγές τους στο Νοσοκομείο κατά 80%. Αυτό δυστυχώς δεν ισχύει για τα παιδιά που για διάφορους λόγους όπως η απόσταση, η δυσκολία στην εύρεση μεταφορικού μέσου και η αρρώστια κάποιου άλλου παιδιού στο σπίτι, χάνουν τις κανονικές επισκέψεις τους. Έτσι, στη θεραπεία η έλλειψη αναπροσαρμογής της με βάση το ιστορικό του παιδιού, καταλήγει σε ελλιπή έλεγχο της νόσου και ασθματικές κρίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κρήτη, μόνο στο Ηράκλειο υπάρχει κέντρο ειδικής παρακολούθησης για παιδιά με άσθμα. Παράλληλα, παιδιά με άσθμα υπάρχουν σε όλο το νησί, τόσο στις ορεινές όσο και στις παραθαλάσσιες περιοχές, τα οποία έχουν συχνά δυσκολία να έρχονται για τακτική παρακολούθηση στο ΠΕΠΑΓΝΗ.

Τα παιδιά από μακρινές περιοχές που δεν μπορούν να έρχονται για τακτική παρακολούθηση στο ΠΕΠΑΓΝΗ, σκεφθήκαμε ότι θα μπορούσαν να πηγαίνουν ευκολότερα για τακτική παρακολούθηση στο κοντινό τους Κέντρο Υγείας (ΚΥ) ή Νομαρχιακό Νοσοκομείο, με δεδομένη την υποδομή του HYGEIAnet.

Σαν αποτέλεσμα, τόσο επιλεγμένα ΚΥ όσο και παιδιατρικές κλινικές Νομαρχιακών Νοσοκομείων που είναι συνδεδεμένες με το δικτυακό κορμό του HYGEIAnet, εξοπλίστηκαν με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή την τεχνολογική πλατφόρμα για τηλεπαρακολούθηση ασθενών σε πραγματικό χρόνο, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου ATTRACT, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παράλληλα, το Πνευμονολογικό τμήμα στο ΠΕΠΑΓΝΗ συνδέθηκε επίσης με τον δικτυακό κορμό του HYGEIAnet   και εξοπλίστηκε με την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή (Η/Υ, ηχεία, κάμερα βίντεο, μικρόφωνο και κατάλληλο δίκτυο επικοινωνίας), που επιτρέπει την απαιτούμενη ποιότητα εικόνας και ήχου καθώς και τον τηλεχειρισμό συγκεκριμένων ιατρικών συσκευών σε πραγματικό χρόνο.

Μετά από σημαντική προσπάθεια προετοιμασίας και προγραμματισμού, άρχισε η πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας. Ο ειδικός μπορεί να πάρει το ιστορικό από το παιδί και τη μητέρα του, μπορεί να ακούσει τον πνεύμονα του παιδιού με το ακουστικό (διασταυρώνοντας τα ευρήματα με το γιατρό στο Κ.Υ), να παρακολουθήσει άλλες ζωτικές παραμέτρους και βάσει αυτών να τροποποιήσει, αν χρειάζεται, τη θεραπεία του παιδιού.

Πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος στο Κ.Υ οι υποδομές είχαν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί στα πλαίσια του έργου ATTRACT, για την κατ’ οίκον παρακολούθηση 5 παιδιών στο Ηράκλειο. Τα συμπεράσματα από την πρώτη πιλοτική αυτή εφαρμογή έδειξαν ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η τηλε-επίσκεψη (televisit) αντί για την κανονική επίσκεψη σε παιδιά, το ιστορικό των οποίων ήταν εκ των προτέρων γνωστό στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική.

Παράλληλα, σχεδιάζουμε τη μελέτη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (κοινωνικών και οικονομικών), από τη χρήση της υπηρεσίας σε περιφερειακό επίπεδο. Σύντομα θα έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα αποτίμησης. Οι πρώτες εμπειρίες όμως, είναι ιδιαίτερα θετικές.

Από το περιοδικό HYGEIAnet, Τεύχος 2, Οκτώβριος 2000, 'Κατ’ Οίκον Φροντίδα'
Εύα Ματζουράνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.