Αναζήτηση / Search

  
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1998 : έτος δέκατο

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Σύντομο Ιστορικό

Το ερευνητικό έργο HERMES, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Το Εργαστήριο αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα για τη διαμόρφωση νέων προτάσεων ερευνητικών έργων, αλλά κάνει το λάθος να αναθέσει σε τρίτους τη συγγραφή των σχετικών προτάσεων. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά.

Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει τη σύνταξη ενός Καθολικού Σχεδίου Δράσης για την Τηλεϊατρική, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Τηλεϊατρικής. Επιλέγεται η πρόταση των εταιρειών Βιοτράστ και Expernet. Η μελέτη ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

 

Γεγονότα

4ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Τηλεϊατρικής , 9 - 13, Νοεμβρίου 1998, αίθουσα Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Εργαστήρια Ιατρικής Σχολής, Γουδή

Περατώνεται το ερευνητικό Ευρωπαϊκό έργο HERMES

Προκηρύσσεται (Μάρτιος του 1998) το "Καθολικό Σχέδιο Δράσης για την Τηλεϊατρική". Χρόνος παράδοσης είναι το τέλος του έτους. Η προθεσμία τηρείται, αλλά το Υπουργείο καθυστερεί υπέρμετρα την παραλαβή των αποτελεσμάτων

 

Σημαντικές Αποφάσεις

Διακόπτεται η σειρά των "Ενημερωτικών Ημερίδων Τηλεϊατρικής"

Η Επιτροπή Τηλεϊατρικής περιπίπτει σε αδράνεια, με πρωτοβουλία του Υπουργείου

 

Επιτεύγματα

Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής Μητρότητας, με μονάδα υποστήριξης τη Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοσοκομείο Αρεταίειο)

 

Εκδηλώσεις

Μέλη του Εργαστηρίου μετέχουν σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Ιατρική στα Νησιά", στα πλαίσια του Συνεδρίου "Αειφόρος Ανάπτυξη στα Νησιά: Ο Ρόλος της Έρευνας και της Ανάπτυξης", που έλαβε χώρα τη Ρόδο μεταξύ 30 Απριλίου και 4 Μαΐου 1998

Σεμινάριο προβολής προς τη Βιομηχανία, των ευκαιριών που προσφέρουν οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Σεπτεμβρίου ........1998. Το Σεμινάριο διεξήχθη στα πλαίσια του έργου HERMES

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ερευνητικά έργα, δείτε το κείμενο http://asclepieion.mpl.uoa.gr/kallipolis/ΥΤ_Ερευνητικά_Έργα.htm

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.