Αναζήτηση / Search

  
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

1. Το ελληνικό πρόγραμμα τηλεϊατρικής

Η Τηλεϊατρική, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα (1994), αφορά στην αποστολή ιατρικών δεδομένων, όπως ακτινογραφιών, ή ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και άλλων πληροφοριών, μέσω των κοινών τηλεφωνικών γραμμών, από τα απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας του προγράμματος, στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η Τηλεϊατρική προϋποθέτει τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Για τη λήψη και τη μεταφορά των δεδομένων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε Κέντρο Υγείας και μπορούν να συνδέονται με αντίστοιχους υπολογιστές των Νοσοκομείων.

(αριστ.) Κέντρο Υγείας σε διαδικασία σύνδεσης με το Κέντρο Τηλεϊατρικής του Νοσοκομείου (δεξιά) 

Το Ελληνικό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1994) και περιλαμβάνει τα Κέντρα Υγείας:

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής βρίσκεται σε εξέλιξη και θα εντάσσονται σ’ αυτό συνεχώς περισσότερα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία υποστήριξης. Τελικός στόχος είναι η κάλυψη ολόκληρης της χώρας.

Τα Κέντρα Υγείας μέσω Δικτύου Τηλεϊατρικής συνδέονται άμεσα με το Κέντρο Τηλεϊατρικής του Σισμανογλείου Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών, όπου οι ειδικευμένοι ιατροί του, σε 24ωρη βάση συνεργάζονται με τον ιατρό του Κέντρου Υγείας, που αντιμετωπίζει την περίπτωσή σας. Στόχος είναι:

  1. Να γίνει η καλύτερη δυνατή διάγνωση του προβλήματος υγείας που έχετε.
  2. Να σας παρασχεθεί η όσον το δυνατόν καλύτερη θεραπευτική αγωγή για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματός σας.
  3. Να προετοιμαστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η τυχόν επείγουσα μεταφορά και υποδοχή των ασθενών στο Νοσοκομείο που θα μεταφερθούν.

Η Τηλεϊατρική δεν μπορεί από μόνη της να προσφέρει λύσεις σε όλα τα ιατρικά προβλήματα. Έχει όμως αποδειχτεί η χρησιμότητά της σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, με οφέλη τόσο για τους ασθενείς, όσο και το ιατρικό προσωπικό.

2. Οι στόχοι του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής αποσκοπεί:

  1. Στην υποστήριξη των ιατρών των Κέντρων Υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων ή δυσδιάγνωστων περιστατικών.
  2. Στην εξασφάλιση συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
  3. Στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού προς τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας.

Ιατρός μπροστά σε σύστημα Τηλεϊατρικής 

3. Οι γιατροί μεγάλων νοσοκομείων κοντά σας

Οι ιατροί και το Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό των Νοσοκομείων Υποστήριξης, βρίσκονται σε 24ωρη βάση στο πλευρό των ιατρών των Κέντρων Υγείας της περιοχής σας, προκειμένου να τους υποστηρίξουν στο δύσκολο έργο της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας των ασθενών.

Ο ιατρός του Νοσοκομείου υποστηρίξεως κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης ιατρικών περιστατικών μέσω Τηλεϊατρικής 

4. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά

Πολλές φορές η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε μεγάλο Κεντρικό Νοσοκομείο δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση. Πολλές φορές ακόμα η μεταφορά αυτή είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών ή ελλείψεως των κατάλληλων μέσων και άλλες φορές είναι ίσως άσκοπη. Ωστόσο ο ασθενής πρέπει να τύχει της αμέσου υποστήριξης από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Η Τηλεϊατρική από μόνη της δεν μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή. Υποστηρίζει όμως το γιατρό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων περιστατικών.

Ιατρικά περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν μέσω Τηλεϊατρικής 

5. Μη επείγοντα περιστατικά

Ο μόνος αρμόδιος να κρίνει αν η περίπτωσή σας απαιτεί τη χρήση της Τηλεϊατρικής είναι ο ιατρός του Κέντρου Υγείας στον οποίο απευθυνθήκατε. Παρακαλούμε να δείξετε την ανάλογη εμπιστοσύνη και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του.

Ωστόσο, ο ιατρός προτού κάνει χρήση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής θα ζητήσει την έγκρισή σας ή των οικείων σας. Αποφασίστε ελεύθερα αν θέλετε ή όχι.

Η σωστή στάση τόσο των ασθενών όσο και των συνοδών τους μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, για να βγουν τα σωστά συμπεράσματα προς βελτίωση του όλου Προγράμματος και να προστεθούν σε εύλογο διάστημα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες.

Εξέταση σε δωμάτιο Κέντρου Υγείας του Δικτύου Τηλεϊατρικής 

6. Δυσδιάγνωστα περιστατικά

Σωστή θεραπεία μπορεί να γίνει, αν έχει προηγηθεί ακριβής διάγνωση της νόσου. Πολλά περιστατικά απαιτούν πολλές και εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, πριν ο ιατρός καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα.

Με τη βοήθεια της Τηλεϊατρικής, ο ιατρός του Κέντρου Υγείας με τη συνεργασία των ιατρών του Νοσοκομείου υποστήριξης θα εξαντλήσει όλα τα μέσα, που έχει στη διάθεσή του, ώστε να υπάρξει σωστή διάγνωση και να ακολουθηθεί η κατάλληλη αγωγή. Πολλές φορές αυτό θα είναι αδύνατο και ο ιατρός θα παραπέμψει αμέσως τον ασθενή στο κατάλληλο νοσοκομείο, με ενημερωμένο ιατρικό φάκελο, που θα περιλαμβάνει και τις εξετάσεις και τις αναλύσεις, που έχουν γίνει στα Κέντρα Υγείας. Έτσι, στο νοσοκομείο υποδοχής θα είναι όλοι προετοιμασμένοι να συνεχίσουν τις προσπάθειες, χωρίς να αρχίσουν από την αρχή.

Ασθενής που δίνει στο γιατρό τις πληροφορίες/απαντήσεις, που έχει συγκεντρώσει. 

Είναι απαραίτητο, μόλις οι ασθενείς επιστρέψουν στον τόπο τους, να ενημερώσουν αμέσως τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας για το τι έγινε στο Νοσοκομείο, προσκομίζοντας τα έγγραφα (εξιτήριο κ.λ.π.), που τους δόθηκαν. Έτσι, θα ενημερωθεί πλήρως ο ιατρικός φάκελός τους , πράγμα που θα είναι πολύτιμο, αν υπάρξει ανάγκη προσφυγής και πάλι σε ιατρικές υπηρεσίες.

7. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού

Το προσωπικό των Κέντρων Υγείας στερείται ουσιαστικά των δυνατοτήτων , που έχουν οι ιατροί των μεγάλων νοσοκομείων να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είτε εντός του νοσοκομείου είτε στα πλαίσια άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει σχεδιάσει και υλοποιεί παράλληλα ένα σημαντικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαιδεύσεως. Σ’ αυτό μετέχουν ως εκπαιδευτές, καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες του ιατρικού κόσμου.

Ομάδα ιατρών Κέντρου Υγείας που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας να παρακολουθούν τις εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα στον τομέα τους, να συζητούν ιατρικά θέματα του ενδιαφέροντός τους και να μετέχουν εξ αποστάσεως σε σεμινάρια, που οργανώνει το Κέντρο Αναφορά Τηλεϊατρικής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα προγράμματα απευθύνονται στο παραϊατρικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Πληροφορίες

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δίνονται σε όλα τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία, που μετέχουν σ’ αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο Αναφοράς Τηλεϊατρικής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Κέντρο Τηλεϊατρικής του Σισμανογλείου στις παρακάτω διευθύνσεις:

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, 115 27 Αθήνα, Τηλ.7793273 - 7788199, Fax: 7793273

Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών, 151 26 Μαρούσι, Τηλ.: 6137317 – 6137318 (Κέντρο Τηλεϊατρικής)

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.