Αναζήτηση / Search

  
Εγχειρίδιο ποιότητας
Εγχειρίδιο ποιότητας
Εγχειρίδιο ποιότητας
Εγχειρίδιο ποιότητας
Εγχειρίδιο ποιότητας
Εγχειρίδιο ποιότητας
Εγχειρίδιο ποιότητας

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality Manual στα Αγγλικά) είναι η τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι ένας φορέας ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και "διεργασίες", για την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης όλων των θεμάτων που αποσκοπούν στη διασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των συναλλασσομένων με τον φορέα και ιδιαίτερα με τους πελάτες του. Επομένως, το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι η τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι ένας φορέας ακολουθεί τα πρότυπα ISO, για την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας εντός αυτού.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας (στην έκδοση του ISO 9000: 1994) πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες του φορέα που λαμβάνουν χώρα εντός αυτού. Πρέπει να ταξινομηθούν σε κεφάλαια ή ενότητες που φέρουν υποχρεωτικώς τους εξής τίτλους (για λόγους πληρότητας και ακριβούς αντιστοιχίας έχουν περιληφθεί και οι σχετικοί όροι στην Αγγλική γλώσσα) :

Τα 20 Κεφάλαια του Εγχειριδίου Ποιότητας

 1. Υπευθυνότητες  διαχείρισης (Management responsibility)
 2. Σύστημα Ποιότητας (Quality system)
 3. Ανασκόπηση Συμβολαίων (Contract Review)
 4. Έλεγχος Σχεδίασης (Design Control)
 5. Έλεγχος Εγγράφων (Document Control)
 6. Αγορές (Purchasing)
 7.  Προϊόντα προμηθευτών (Customer-supplied product)
 8. Ταυτοποίηση και εντοπισμός προϊόντων (Product identification and traceability)
 9. Έλεγχος διεργασιών (Process Control)
 10. Επιθεώρηση και δοκιμές (Inspection and testing)
 11. Συσκευές επιθεώρησης, μετρήσεων και δοκιμών  (Inspection, measuring and test equipment)
 12. Κατάσταση επιθεώρησης και δοκιμών (Inspection and test status)
 13. Έλεγχος μη συμμορφούμενων προϊόντων (Control of non-conforming products)
 14. Διορθωτικές δράσεις (Corrective action)
 15. Διακίνηση, αποθήκευση, συσκευασία και παράδοση (Handling, storing, packaging and delivery)
 16. Αρχεία Ποιότητας (Quality records)
 17. Εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας (Internal quality audits)
 18. Κατάρτιση (Training)
 19. Εξυπηρέτηση (Servicing)
 20. Τεχνικές στατιστικής (Statistical techniques)

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.