Αναζήτηση / Search

  
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2000 : έτος δωδέκατο

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Σύντομο Ιστορικό

Η ενασχόληση με τα θέματα τηλεϊατρικής υποχωρεί και δίδεται προτεραιότητα σε θέματα Σύγχρονων Ασκληπιείων ή Σύγχρονων Ασκληπιακών Πάρκων. Η τηλεματικές τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών Υγείας, εξακολουθούν να βρίσκονται στα επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Γίνεται εργώδης προσπάθεια με τελικό σκοπό τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της κυβερνήσεως για τη δημιουργία του "Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών" και του "Θριασίου Ασκληπιακού Πάρκου".

 

Γεγονότα

Υποβάλλεται πρόταση για τη ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής Πύλης του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής. Ο Ειδικός Λογαριασμός δεν απάντησε ποτέ!

Τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού και Υγείας και Πρόνοιας, θέτουν υπό την αιγίδα τους το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Σύγχρονα Ασκληπιεία: Υγεία <-> Πολιτισμός"

Δημοσιεύεται στο άρθρο με τίτλο "Υπηρεσίες Υγείας σε ένα Σύγχρονο Ασκληπιείο" και συγγραφέα το Δημήτριο Σωτηρίου, στο τεύχος ........... Σεπτέμβριος 2000.. του περιοδικού ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΒΕΑ

Πραγματοποιείται ο 1ος Κύκλος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων σε θέματα Τηλεϊατρικής, που οργανώνει το ΕΚΕΜ του ΤΕΕ. Μέλη του Εργαστηρίου διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο

Συμμετοχή με το άρθρο "Maternity Telemedicine Services in the Aegean Islands", στη 2nd International Conference on Telemedicine, Toulouse, France, March 22-24, 2000. Το άρθρο παρουσίασε ο συνεργάτης του Εργαστηρίου κ.Μιχαήλ Γκατζώνης

Ο Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων κ. Κ. Καρτάλης, προτείνει σε σύσκεψη με τον Δ. Σωτηρίου τον Ιανουάριο του 2000, την ανάπτυξη ενός Ασκληπιακού Πάρκου, στον περιβάλλοντα χώρο του υπό κατασκευή Ολυμπιακού Χωριού. Η πρόταση γίνεται ενθουσιωδώς δεκτή, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού δεν δίδει καμιά συνέχεια

 

Σημαντικές Αποφάσεις

Καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας του πρώτου Σύγχρονου Ασκληπιείου στο Θριάσιο Πεδίο, με πυρήνα το Νοσοκομείο "Θριάσιο". Οι προσπάθειες όμως μένουν μετέωρες, μετά την αλλαγή του Υπουργού Πολιτισμού, το Νοέμβριο του 2000

 

Επιτεύγματα

Ολοκληρώνεται και παραδίδεται στις αρχές Σεπτεμβρίου η Μελέτη "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών", την εκπόνηση της οποίας ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατόπιν δημοσίας  προκηρύξεως της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα συμπεράσματα της Μελέτης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών στη διεύθυνσηhttp://asclepieion.mpl.uoa.gr/aspasia/default.htm

 

Εκδηλώσεις

Πραγματοποιείται η 3η επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Σύγχρονα Ασκληπιεία: Ψηφιακές Δυνατότητες για την Υγεία και τον Πολιτισμό". Η Ημερίδα οργανώθηκε στα πλαίσια του 28 Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, Αθήνα , 17 Μαΐου 2000

Πραγματοποιείται το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Σύγχρονα Ασκληπιεία: Υγεία <-> Πολιτισμός". Το Συνέδριο έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου 2000 στο Αμφιθέατρο του ΕΚΑΒ, εντός του "Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών" και στις 21 Οκτωβρίου 2000, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου "Θριάσιο"

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.