Αναζήτηση / Search

  
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Ο όρος πρότυπα στα πλαίσια του κειμένου αυτού αναφέρεται σε πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί από αναγνωρισμένους οργανισμούς προτυποποίησης, ή από άλλες κατηγορίες οργανισμών που επηρεάζουν την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων, οδηγιών, πρωτοκόλλων, απαιτήσεων χρηστών, κ.ο.κ. Έτσι θεωρουμένων των προτύπων, μπορούν να διακριθούν διάφορες κατηγορίες οργανισμών που σχετίζονται με αυτά.

1. Μεγάλοι οργανισμοί προτυποποίησης, που ασχολούνται με την Ιατρική Πληροφορική:

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι Committee Europeen de Normalization (CEN), ACR/NEMA (DICOM), ADA, ASCX12, ASTMCE31, HL7, IEEE, HIBC, και NCPDP. Αυτοί οι οκτώ οργανισμοί αποτελούνται από 2000 περίπου εθελοντές οι οποίοι ασχολούνται με περίπου 150 αντικείμενα. Στο μέλλον, θα βρίσκονται υπό την εποπτεία μιας σχετικής επιτροπής του ANSI (American National Standards Institute). Επιπλέον, ο Standards Developer's Organisations (SDOs) έχει δημιουργήσει μία επιτροπή για τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Εξάλλου, γίνονται προσπάθειες συνεργασίες με οργανισμούς όπως οι HL7 και X12, των οποίων το αντικείμενο εργασίας είναι παρόμοιο.

2. Επαγγελματικές ενώσεις που εμπλέκονται στην ανάπτυξη προτύπων:

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οργανισμοί όπως οι American Medical Association (AMA), American Nurses Association (ANA), the Association of Information and Image Management (AIIM), the American Health Information Management Association (AHIMA), and the American Medical Informatics Association (AMIA). Εκτός από τους κύριους αυτούς οργανισμούς, ένα σύνολο από ιατρικές ενώσεις αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα

3. Εμπορικές Ενώσεις:

Στις εμπορικές ενώσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη προτύπων, συμπεριλαμβάνεται η Health Information Manufacturing Association (HIMA).

4. Κυβερνητικοί Οργανισμοί:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει οργανισμούς όπως οι Health Care Finance Agency (HCFA) και η Food and Drug Administration (FDA), National Library of Medicine (NLM), Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), Veteran's Administration (VA), DoD.

5. Βιομηχανικές Ενώσεις:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενώσεις όπως οι Health Care Open System Trials (HOST) και National Information Infrastructure (NIIT).

6. Εθνικοί Φορείς:

Ομάδες όπως οι Workgroup on electronic Data Interchange (WEDI) και Computer-based Patient Institute επηρεάζουν την δημιουργία προτύπων. Το Medical Records Institute (MRI) έχει αναλάβει έναν συντονιστικό ρόλο, μέσω της συμμετοχής του σε πολλά SDOs και των προσπαθειών του να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τα πρότυπα. Το MRI παίζει, εξάλλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες έναν συντονιστικό ρόλο των Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.

7. Οργανισμοί που εργάζονται σε πρότυπα υποδομής:

Οργανισμοί όπως οι ASCX3 και ASCX9 έχουν δημιουργήσει πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια, τα οποία είναι εφαρμόσιμα στην ιατρική Πληροφορική. Σε πρότυπα υποδομής εργάζεται εξάλλου η Joint Technical Committee - JTC 1.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.