Αναζήτηση / Search

  
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 2002 : έτος δέκατο τέταρτο

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Σύντομο Ιστορικό

Η Πύλη βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και εμπλουτίζεται με περιεχόμενο, αλλά πολύ αργά. Η διαδικασία της εξασφάλισης κειμένων από τα Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, αποδεικνύεται μάλλον δύσκολη.

Γίνεται νέα πρόσκληση και σχεδόν έκκληση προ τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής να συμβάλλουν στην προσπάθεια. Παρόμοια προσπάθεια γίνεται και προς τη κατεύθυνση της εξασφάλισης συνεργασίας με τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας.

 

Γεγονότα

Κατόπιν συντόνων διαβουλεύσεων, υποβάλλεται στην Υφυπουργό Υγείας κα. Ελπίδα Τσουρή (Μάρτιος 2002), σχέδιο προκήρυξης για την εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου δημιουργίας ενός Σύγχρονου Ασκληπιακού Πάρκου. Σημειώνεται ότι η κα Υφυπουργός είναι αρμοδία για το Πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ, το οποίο αφορά τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ένα δε Σύγχρονο Ασκληπιακό Πάρκο, μπορεί να είναι ο κατ' εξοχήν χώρος για υποστήριξη, προστασία, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνική προσφορά σε ασθενείς της κατηγορίας αυτής

 

Σημαντικές Αποφάσεις

Υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η πρόταση μελέτης με θέμα "Σύγχρονα Ασκληπιεία", στα πλαίσια του Προγράμματος CCMS του ΝΑΤΟ. Το θέμα παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση του Προγράμματος, στις 20 Μαρτίου 2002, αλλά δεν λαμβάνεται απόφαση

 

Επιτεύγματα

Έναρξη πρόσβασης στις ιστοσελίδες της Πύλης ΑΣΠΙΣ

 

Εκδηλώσεις

Ο Δ. Σωτηρίου συμμετέχει στην ετήσια συνέλευση και συνεδρία του European Institute of Telemedicine, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τις 28 Ιανουαρίου 2002. Επανεκλέγεται ως ένας εκ των 5 Αντιπροέδρων

Συμμετοχή του Δ. Σωτηρίου, ως προσκεκλημένου ομιλητή, σε στρογγυλή Τράπεζα περί Τηλεϊατρικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια του 17ου Πανελληνίου Ψυχιατρικού Συνεδρίου. 19-23 Απριλίου 2002, Καλλιθέα Χαλκιδικής

Συμμετοχή του Δ. Σωτηρίου, ως προσκεκλημένου ομιλητή, στο Χ Winter Course of the CATAI, με θέμα "New Technologies in Telemedicine and Tele-Health", που πραγματοποιήθηκε από 11-24 Μαρτίου 2002, στο Πανεπιστήμιο της πόλης La Laguna, της Τενερίφης, στην Ισπανία

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.