Αναζήτηση / Search

  
Απορίες στην τηλεϊατρική
Απορίες στην τηλεϊατρική
Απορίες στην τηλεϊατρική
Απορίες στην τηλεϊατρική
Απορίες στην τηλεϊατρική
Απορίες στην τηλεϊατρική
Απορίες στην τηλεϊατρική

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Έχετε ακόμα απορίες; Μπορείτε να μας ρωτήσετε και θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών. Αν το θέμα είναι επείγον και αφορά επαγγελματίες υγείας και μονάδες υγείας τότε μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στον αριθμό ……….. και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε αμέσως.

Η πείρα μας έδειξε ότι τους περισσότερους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας, σε σχέση με την Τηλεϊατρική, απασχολούν μια σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων. Έχουμε εντοπίσει τις ερωτήσεις αυτές και έχουμε έτοιμες απαντήσεις. Ελπίζουμε ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι. Αν θέλετε πάλι κάτι επί πλέον επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποια είναι η απλούστερη μορφή Τηλεϊατρικής;

Το τηλεφωνική συνδιάλεξη, εφόσον συζητούνται ιατρικά θέματα ή θέματα υγείας.

Μπορεί να επιβάλλει κάποιος τη χρήση υπηρεσιών Τηλεϊατρικής;

Ο επαγγελματίας υγείας οφείλει να εξηγήσει στον ασθενή και τους οικείους του, τους λόγους για τους οποίους ενδείκνυται ή όχι η χρήση της υπηρεσίας Τηλεϊατρικής. Κάθε φορά όμως προτού γίνει χρήση της υπηρεσίας, ο επαγγελματίας της υγείας θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση του ασθενούς ή των οικείων του.

Ποιος έχει τη βασική ευθύνη του ασθενούς στη περίπτωση που γίνεται χρήση της Τηλεϊατρικής;

Ο ιατρός ή ο νοσηλευτής που βρίσκεται δίπλα στον ασθενή. Ευθύνες υπάρχουν και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις δικές τους όμως ενέργειες.

Τι θα συμβεί αν υπάρξουν προβλήματα μη καλής ή μη αναμενόμενης λειτουργίας της τηλεματικής υποδομής;

Υπάρχουν υπεύθυνοι τόσο για τη καλή λειτουργία του εξοπλισμού όσο και των επικοινωνιών. Πρέπει να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση μη αποδεκτής λειτουργίας. Ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να κάνει το έργο του με όλους τους κανόνες στους οποίους έχει εκπαιδευτεί, όπως θα έκανε και στη περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα της Τηλεϊατρικής.

Τι θα συμβεί αν δεν γίνει χρήση υπάρχουσας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής;

Οι επαγγελματίες υγείας είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση κάθε δυνατότητας που είναι διαθέσιμη, προς όφελος του ασθενούς. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς αδυναμία χειρισμού. Οφείλει να είναι χρήστης και μάλιστα καλός.

Πως μπορώ να εκπαιδευτώ στη χρήση Τηλεϊατρικών υποδομών;

Δεν υπάρχει ακόμα επίσημο πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΥ. Προτείνουμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τηλεϊατρικής του Νοσοκομείου Σισμανόγλειον ή στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαίδευση προσφέρεται επίσης στα πλαίσια του Δικτύου YgeiaNet στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ποιες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα;

Γενικής Ιατρικής (Σισμανόγλειον), Καρδιολογίας (Σισμανόγλειον, Ωνάσειο, Νοσοκομείο Καβάλας, ….), Μητρότητας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Αρεταίειον Αθηνών), Διαχείρισης Παιδιατρικών Ασθενών με Άσθμα (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου), Αντιμετώπιση Συγγενικών Καρδιοπαθειών (Αγία Σοφία Αθηνών).

Παρακαλούμε να σημειώστε ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Αναφέρεται μόνο το κύριο Νοσοκομείο υποστήριξης. Παρακαλούνται επίσης όσοι γνωρίζουν για νέες υπηρεσίες να μας ενημερώσουν το ταχύτερο.

Υπάρχουν λόγοι που εξηγούν τη καθυστέρηση ανάπτυξης των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και αξιοποίησή τους;

Με μια λέξη είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τη μορφή που λειτουργεί σήμερα. Στο επίπεδο των επαγγελματιών υγείας, στους λόγους που έχουν εντοπιστεί περιλαμβάνονται ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος σε σχέση με τις υποχρεώσεις, η έλλειψη ή αδυναμία εκπαίδευσης στο περιβάλλον εργασίας, η απουσία κινήτρων, η συνήθεια ατομικής εργασίας και όχι ομαδικής και η απουσία συστηματικά τηρούμενων ιατρικών φακέλων.

Υπάρχουν λόγοι οι οποίοι εξηγούν γιατί η Τηλεϊατρική φαίνεται να έχει καθυστερήσει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα;

Η ανάπτυξη της Τηλεϊατρικής παρά τον αρχικό ενθουσιασμό της δεκαετίας του 90, καθυστέρησε πέραν του αναμενόμενου σε όλες σχεδόν τις χώρες. Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρωτοπόρους τη περίοδο 1989-1993, αλλά μετά οι προσπάθειες ατόνησαν. Άλλες χώρες έχουν σήμερα προχωρήσει σημαντικά και οι τηλεματικές υποδομές έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση. Αντίθετα στην Ελλάδα, οι υποδομές βρίσκονται ακόμα (τέλος του 2001) στην αρχή, με ορισμένες μόνον εξαιρέσεις. Ιδιαίτερο επίσης χαρακτηριστικό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας.

Ποια προβλέπεται να είναι η εξέλιξη της Τηλεϊατρικής στο μέλλον;

Δύσκολη ερώτηση και δύσκολη απάντηση. Ίσως ένα ς από τους λόγους να είστε και εσείς ή η δική σας στάση. Ασφαλώς η πολιτική για την ανάπτυξη τηλεματικών υποδομών στο χώρο της υγείας θα προέλθει από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, δεδομένης της ύπαρξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η υλοποίηση της αντίστοιχης στρατηγικής όμως είναι υπόθεση όλων. Το κύριο θέμα είναι το πότε, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τηλεματικές υπηρεσίες θα είναι το κατ΄ εξοχήν εργαλείο εξασφάλισης της ποιότητας και της διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του τομέα της υγείας και της πρόνοιας. Ο νόμος 2889 του 2001, έθεσε για πρώτη φορά τις βάσεις για την αναγκαία εξέλιξη.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 21/5/2007

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.