Αναζήτηση / Search

  
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο
Ιστορία υπηρεσιών τηλεϊατρικής - 1999 : έτος ενδέκατο

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Σύντομο Ιστορικό

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου HERMES, με υπόδειξη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, προκειμένου οι μετέχοντες στα ερευνητικά έργο του τύπου αυτού να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα σχέδια, παρά την έγκρισή τους από την ΕΕΕ, δεν κατορθώνουν να συνεγείρουν τους μετέχοντες στο έργο HERMES, και δεν έχουν συνέχεια. Η ίδια κατάσταση επικρατεί δυστυχώς, σε όλα τα Ευρωπαϊκά έργα.

Το Εργαστήριο αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διαδικασίες και προγράμματα εκπαιδεύσεως στην Τηλεϊατρική. Πρόκειται για τομέα που θα κρατήσει το ενδιαφέρον του Εργαστηρίου για αρκετά χρόνια.

 

Γεγονότα

Ο Δημήτριος Σωτηρίου παρουσίασε το θέμα  The New Asclepieions, στα πλαίσια στρογγυλής τράπεζας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Workshop on Regional Health Information Networks, Thessaloniki, December 9-10, 1999. Μπορείτε αν θέλετε να δείτε το σχετικό άρθρο (αδημοσίευτο) στη δ/νση ..........................

Ο Δημήτριος Σωτηρίου δίνει σειρά Διαλέξεων στο ΤΕΙ Ηρακλείου, στις 16, 18 και 19 Οκτωβρίου 1999, στα πλαίσια του Προγράμματος  Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας

Σεμινάριο Τηλεϊατρικής διάρκειας 200 ωρών, στο Καρλόβασι, Σάμου 1-28 Ιουνίου 1999 Συνεργασία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο Δ. Σωτηρίου παρουσιάζει το θέμα "Υγεία και Ίντερνετ", στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής εκδήλωσης Internet Fiesta, που πραγματοποιείται στις 20 Μαρτίου 1999, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι

Παρουσίαση των Υπηρεσιών Μητρότητας από τους κκ. Δ. Σωτηρίου και Γ. Κρεατσά, στα πλαίσια της Ημερίδας με θέμα ............., που διεξήχθη στο Νοσοκομείο "Υγεία", στις 7 Ιανουαρίου 1999

 

Σημαντικές Αποφάσεις

 

 

Επιτεύγματα

Έντονη συμμετοχή του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής σε εκπαιδευτικά προγράμματα Τηλεϊατρικής

Δημοσιεύεται από τους  Financial Times Pharmaceuticals (Νοέμβριος 1999), η ιδιαίτερα σημαντική έκθεση με τίτλο "Telemedicine and Telecare for the new Information Age", των συγγραφέων Ken Boddy, Pekka Karp and Dimitrios Sotiriou. Στην έκθεση περιλαμβάνονται μεταξύ των πολλών άλλων και τα πλέον σημαντικά ευρήματα του ερευνητικού έργου HERMES

Συμμετοχή με το άρθρο των Ken Boddy και Δημητρίου Σωτηρίου, με τίτλο Quality in Telemedicine Services: The HERMES Approach, στη 4th International Conference on Medical Aspects of Telemedicine Jerusalem, June 6-11, 1999

Δημοσιεύεται το άρθρο με τίτλο "Thrombolysis of acute myocardial infarction via a computer system" ............ παραπομπή στο άρθρο ........

 

Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Τηλεϊατρικής 1-28 Ιουνίου 1999, στο Καρλόβασι Σάμου, συνολικής διάρκειας εκπαίδευσης 200 ωρών

Ο Δ. Σωτηρίου παρουσιάζει το θέμα "Telemedicine Services in Greece" κατά τη ετήσια συνέλευση και συνεδρία του European Institute of Telemedicine, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τις 27 Σεπτεμβρίου 1999

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.