Αναζήτηση / Search

  
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Το Μάθημα "Τηλεϊατρική" διδάσκεται στη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σπουδών της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανήκει στην κατηγορία των "υποχρεωτικών κατ' επιλογή".

Το Μάθημα διδάσκεται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Δημήτριο Σωτηρίου, επί 2 ώρες κάθε εβδομάδα.

Οι κανόνες που ισχύουν για το Μάθημα είναι οι ακόλουθοι:

Το Μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του 4ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν το Μάθημα ανελλιπώς

Το πρόγραμμα διαλέξεων περιλαμβάνει οκτώ (8) βασικές διαλέξεις και 2-4 πρόσθετες, εφόσον  υπάρχει επαρκής χρόνος

Οι διαλέξεις γίνονται μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν επί 2 ακαδημαϊκές ώρες εκάστη

Στο τέλος της περιόδου, οι φοιτητές δίνουν γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται μια και μόνη φορά. Δεν υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης

Στους φοιτητές δίδονται σημειώσεις. Περισσότερα θέματα υπάρχουν στις Ιστοσελίδες του Μαθήματος http://asclepieion.mpl.uoa.gr/pubASPIS/τηλεματική_στην_υγεία.htm

Αντί εξετάσεων, οι φοιτητές που το επιθυμούν μπορούν να εκπονήσουν μια Εργασία. Οι φοιτητές βαθμολογούνται για την Εργασία τους και δεν είναι αναγκαίο να προσέλθουν σε εξετάσεις. Ο βαθμός της Εργασίας καταχωρείται ως βαθμός επιτυχίας στο μάθημα

Λόγω της διαφοράς βάρους μεταξύ της απλής εξετάσεως και της Εργασίας, το αποτέλεσμα των εξετάσεων βαθμολογείται μεταξύ 5-7, ενώ των Εργασιών μεταξύ 8-10

Αναζητήστε το κείμενο που αφορά την "Εκπόνηση Εργασιών", για να δείτε τους κανόνες που αφορούν τις εργασίες στα πλαίσια του Μαθήματος

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.