Αναζήτηση / Search

  
Ομάδες χρηστών
Ομάδες χρηστών
Ομάδες χρηστών
Ομάδες χρηστών
Ομάδες χρηστών
Ομάδες χρηστών
Ομάδες χρηστών

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Οι "Ομάδες Χρηστών" (ΟΧ) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον ορθό προγραμματισμό και την υποστήριξη των διεργασιών εισαγωγής καινοτομικών λύσεων σε ένα περιβάλλον.

Χρήστης μπορεί να είναι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί αμέσως ή εμμέσως τις υπηρεσίες. Χρήστες λοιπόν είναι όλοι όσοι μετέχουν στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας δηλαδή οι επαγγελματίες υγείας, οι τεχνικοί, οι διοικητικοί, το προσωπικό υποστήριξης, αλλά και οι ασθενείς και εν τέλει οι πολίτες.

Προφανώς χρήστες που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά είτε στην ιεραρχία των μηχανισμών του συστήματος υγείας ή των μηχανισμών λειτουργίας των τοπικών ή ευρύτερων κοινωνικών δομών, μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις και υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή των σε ΟΧ είναι κατ' αρχάς επιθυμητή.

Η σύνθεση τον ΟΧ προφανώς θα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των εμπλεκομένων μονάδων, το μέγεθός τους, τους επιδιωκόμενους στόχους, το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρονται κ.α. Η κοινή λογική είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος στη περίπτωση αυτή. Ένας δεύτερο κριτήριο είναι να υπάρχει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και επαρκής ενημέρωση όλων εκείνων των στελεχών ή φορέων από τους οποίους θα ζητηθεί σε κάποια στιγμή η λήψη καθοριστικών για το μέλλον των υπηρεσιών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση των επενδύσεων και των δαπανών λειτουργίας.

Τα πλέον σημαντικά βήματα είναι τα ακόλουθα:

  1. Προδιαγράψτε τους κανόνες λειτουργίας της Ομάδας Χρηστών και συντάξτε ένα σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας
  2. Αποφασίστε τη σύνθεση μιας ή περισσοτέρων Ομάδων Χρηστών και εξασφαλίστε τη συμμετοχή προσώπων που χαίρουν εκτίμησης και εκπροσωπούν σημαντικά τμήματα της τοπικής κοινωνίας
  3. Ζητείστε από την Ομάδα Χρηστών να εγκρίνει με ή χωρίς τροποποιήσεις το Κανονισμό
  4. Τηρείτε απαρεγκλίτως το Κανονισμό Λειτουργίας
  5. Μην διστάσετε να αναθεωρήσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας αν αποδειχτεί μη αποτελεσματικός
  6. Προσπαθήστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναινετικές διαδικασίες και όχι ψηφοφορίες
  7. Ενσωματώστε κατά το δυνατόν τις υποδείξεις στο σχεδιασμό και την οργάνωση
  8. Εξασφαλίστε ότι τα μέλη των Ομάδων Χρηστών πιστεύουν ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός και αξιέπαινος

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι εμπειρία συμμετοχής Ομάδων Χρηστών σε καινοτομικά έργα δεν είναι μεγάλη και θα πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή και ανεκτικότητα.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.