Αναζήτηση / Search

  
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή
Πολιτικές και στρατηγικές για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής - Εισαγωγή

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Οι Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1990, κυρίως χάρις στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρόγραμμα αυτά υποστήριξαν ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, στις χώρες Μέλη. Χαρακτηριστικό των έργων είναι η συνεργασία χωρών μελών, ως προϋπόθεση χρηματοδότησης του 50% του προϋπολογισμού του έργου από την ΕΕ.

Το ερευνητικά έργα, δημιούργησαν μεγάλο αριθμό πιλοτικών εφαρμογών, και σε πολλές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε υπηρεσίες.

Ωστόσο οι περισσότερες χώρες είτε άργησαν πολύ είτε με πολύ αργούς ρυθμούς προχώρησαν στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών για την εισαγωγή των τηλεματικών τεχνολογιών στα συστήματα Υγείας.

Μεταξύ των χωρών που διαμόρφωσαν πολιτικές και στρατηγικές είναι η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και σε μικρότερο βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα για παράδειγμα παρά τις εισηγήσεις και τη βοήθεια που προσφέρθηκε από την Ιατρική Σχολή και τη σύσταση της Επιτροπής Τηλεϊατρικής την 28η Αυγούστου 1990 (απόφαση Αναπληρωτού Υπουργού κ. Γεωργίου Σούρλα), δεν κατάφερε να διατυπώσει το κατάλληλο κείμενο και να συντονίσει τις ενέργειές της.

Μπορείτε να δείτε σχετικά κείμενα ή ιστορικά στοιχεία, ακολουθώντας τις επιλογές στο άνω μέρος της σελίδας.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.