Αναζήτηση / Search

  
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πρέπει να τηρούνται συστηματικά, προσχεδιασμένα αρχεία με στοιχεία που θα αφορούν τις δοκιμές και τα αποτελέσματά τους. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων είναι ενσωματωμένα στα αρχεία των Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα επιβεβαιώσει τα θετικά στοιχεία του σχεδιασμού και το γεγονός ότι οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες.

Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πολλές. Τα τελικά αποτελέσματα πρέπει να απαντήσουν με θετικό τρόπο στα θέματα Χρηστικότητας (Usability).

Ο Οδηγός Χρηστικότητας μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή (Πηγή: Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο HERMES)

Telemedicine - Usability

Usability definition of ISO and ETSI – “The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users can achieve specified goals in particular environments”.

Stages

Definition of usability goals

Identification of User’s Population, Tasks and Environmental Characteristics

Specification of usability criteria

Evaluation scenario building

Usability Testing – data capture phase and data analysis and reporting

(A) DESCRIPTIVE ANALYSIS

DEFINITION/DESCRIPTION OF THE USABILITY GOALS

1. USER REQUIREMENTS : (A) description of clinical scenario - including presenting complaint, differential diagnoses, List of care processes, MANAGEMENT guidelines/standards to be followed. (B) DESCRIPTION OF THE USER POPULATION AND THEIR ENVIRONMENT – INCLUDING THE TASKS TO BE PERFORMED – THE PHYSICAL, TECHNICAL AND ORGANISATIONAL STEPS FOR USE OF THE TELEMEDICINE SYSTEM

2. DESCRIPTION OF THE SPECIFICATION AND DESIGN OF THE TELEMEDICINE SYSTEM AND THE USER INTERFACE

3. DESCRIPTION OF THE TECHNICAL TRIALS/IMPLEMENTATIONS OF THE SYSTEMS AND SUBSYSTEMS

(B) USER PROTOCYCLING /TESTING

4. ANALYSIS AND REPORTING : ACCURACY AND COMPLETENESS – SPECIFIED USERS ACHIEVING THEIR SPECIFIED GOALS, RESOURCES EXPENDED – IN RELATION TO ACCURACY AND COMPLETENESS, COMFORT AND ACCEPTABILITY – SATISFACTION OF USERS

5. ADAPTATIONS/RE-ITERATIONS REQUIRED TO FULFILL USER NEEDS : ANY repeats of steps (1-4)

6. PLANS FOR FINAL EVALUATIONS BEFORE UPTAKE : USER INTERFACE – Hierarchical task analysis (Sub-tasks breakdown)

4. ANALYSIS AND REPORTING

ACCURACY & COMPLETENESS – SPECIFIED USERS ACHIEVING THEIR SPECIFIED GOALS

(THE LIST OF USERS DEFINED IN 1 (B) AND THEIR GOALS/TASKS SHOULD BE USED)

USER

GOAL

ACCURACY ACHIEVED

COMPLETENESS

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

E.G DOCTOR

RECEIVE MESSAGE TO GIVE OPINION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIEVE EHCR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEW CTG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT REPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOURCES EXPENDED – IN RELATION TO ACCURACY AND COMPLETENESS

USER

GOAL/TASK

TIME SPENT

COSTS AS SERVICE CHARGE

COSTS AS SALARY

ETC…..

E.G. DOCTOR

RECEIVE MESSAGE AND LOG-ON TO SYSTEM

 

 

 

 

 

RETRIEVE EHCR

 

 

 

 

 

REVIEW DATA

 

 

 

 

 

INPUT REPORT

 

 

 

 

COMFORT AND ACCEPTABILITY – SATISFACTION OF USERS

USER

GOAL/TASK

ACCEPTABLE PERFORMANCE

COMFORT OF USE

SATISFACTION SCORE

YES

NO

YES

NO

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.