Αναζήτηση / Search

  
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής HERMES - Υπηρεσίες Μητρότητας

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού TeamView και το χειρισμό του Ιατρικού Σταθμού Εργασίας (HERMES Client)

Προσοχή : Μόνο για χρήση των Μελών του Προγράμματος Τηλεϊατρικής HERMES και εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες Υγείας

 

Το Ερευνητικό έργο HERMES (1996-1998) χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στα πλαίσια του 4ου Προγράμματος Πλαισίου, για τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες Τηλεϊατρικής υψηλής ποιότητας όπου παρίσταται ανάγκη. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Στην Ελλάδα δόθηκε έμφαση στην παροχή υπηρεσιών Μητρότητας σε νησιά του Αιγαίου1 και σημεία υποστηρίξεως Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές στην Αθήνα2 και το Εδιμβούργο3.

Το ερευνητικό έργο HERMES περατώθηκε επιτυχώς στις 31 Δεκεμβρίου 1998. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών τα Κέντρα Υγείας Νάξου και Μυκόνου θα υποστηρίζονται από την Β' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής αναμένεται να οδηγήσουν στην υποβολή προτάσεως προς το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας για την κάλυψη όλων των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας του Αιγαίου σε υπηρεσίες Μητρότητας.

Μέρος Α: Λήψη του τοκογραφήματος

1.   Ανοίγουμε τον υπολογιστή, γίνεται η διαδικασία φόρτωσης του λειτουργικού συστήματος και προχωρούμε στην εισαγωγή του κωδικού συστήματος. Ο κωδικός για το χρήστη administrator είναι system

2.   Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, προχωρούμε στην έναρξη του προγράμματος Teamview, που είναι το εργαλείο καταγραφής του τοκογραφήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο τοκογράφος έχει παροχή ρεύματος, είναι συνδεμένος με το σειριακό καλώδιο στον υπολογιστή και τα ηλεκτρόδια σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του υπεύθυνου ιατρού, είναι σωστά συνδεδεμένα. Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Teamview, που το έχουμε ονομάσει "ΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ" (είναι το πράσινο εικονίδιο με την κόκκινη καρδούλα)

3.   Στην πρώτη οθόνη πραγματοποιείται η αναγνώριση του χρήστη και η προστασία από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση στις πληροφορίες των ασθενών. Για username NAXOS εισάγουμε το password που είναι *****

4. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για περισσότερη ασφάλεια γίνεται με την εμφάνιση στην οθόνη * αντί για τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Έπειτα πατάμε enter ή κάνουμε κλικ στο πλήκτρο login.   

Αν πατήσουμε το πλήκτρο New Trace, εμφανίζεται η οθόνη για τη λήψη νέου τοκογραφήματος, οπότε προχωράμε στο βήμα 6. 

Αν επιθυμούμε απλώς να τα τοκογραφήματα που εμφανίζονται στον κατάλογο, κάνουμε κλικ πάνω στον τίτλο της κάθε εγγραφής και αυτή εμφανίζεται στην οθόνη μας. Αν θέλουμε να στείλουμε κάποιο προηγούμενο τοκογράφημα στον Κεντρικό Υπολογιστή του Δικτύου HERMES στην Αθήνα, αφού το επιλέξουμε από τον κατάλογο και εμφανιστεί στην οθόνη μας, προχωρούμε στο βήμα 8.

 New: Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει την εισαγωγή των στοιχείων του ασθενούς. Υπάρχει πεδίο για την εισαγωγή PatientlD, surname, firstname, date of birth και agreed EDD.

Αφού τα συμπληρώσουμε κάνουμε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ. Εμφανίζεται νέο παράθυρο με τίτλο Current Traces, στο οποίο είναι κενό εγγραφών (εμφανίζεται μήνυμα Νο previous Traces αντί για εγγραφές τοκογραφημάτων).

Πατώντας το πλήκτρο New Trace στο κάτω μέρος του παραθύρου, εμφανίζεται η οθόνη για τη λήψη νέου τοκογραφήματος, οπότε προχωράμε στο βήμα 6.

Quick Trace: Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει την άμεση εμφάνιση της οθόνης καταγραφής του τοκογραφήματος χωρίς την ανάγκη εισαγωγής νέου ασθενούς ή την προσθήκη νέων εγγραφών σε υπάρχοντα ασθενή.

5. Στην οθόνη μας πλέον βλέπουμε τα παράθυρα στα οποία γίνεται η καταγραφή των δυναμικών  

6. Πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγραφή τους ξεκινά ταυτόχρονα με την εμφάνιση της σελίδας αυτής, που στο κάτω μέρος της υπάρχει η ένδειξη Recording, αριστερά από την οποία εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος καταγραφής. Στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζονται τρεις τελείες σε χρώμα μπλε, που μετά από μικρό χρονικό διάστημα αντικαθίστανται από τον αριθμό των καρδιακών κτύπων ανά λεπτό του εμβρύου. Αν για κάποιο λόγο εμφανιστεί το μήνυμα "Unable to Connect to Com port, Port Configuration may be incorrect", τότε κάντε έλεγχο στη σύνδεση της συσκευής του τοκογράφου με τον υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία και ότι τον έχετε συνδέσει στη σωστή Θύρα εισόδου.

7. Όταν Θέλουμε να τερματίσουμε τη διαδικασία της καταγραφής, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Trace, και επιλέγουμε Close Trace. Αν για κάποιο λόγο θέλουμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία, επιλέγουμε από το ίδιο μενού το New Trace.

8. Κάνουμε minimize το παράθυρο του Teamview (αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο αριστερό από τα τρία σύμβολα που βρίσκονται στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου του Teamview   _ 1 s ( χ        - μοιάζει με παύλα {--} και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν πατάμε το {Χ}, παρά μόνο αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το τοκογράφημα και να βγούμε από το πρόγραμμα).

 Μέρος Β: Αποστολή του τοκογραφήματος στο κεντρικό υπολογιστή (στην Αθήνα) του Δικτύου HERMES

1. Από την επιφάνεια εργασίας κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με το όνομα Dία1-υρ networking (είναι το εικονίδιο με τον υπολογιστή δίπλα σε ένα κίτρινο τηλέφωνο). Εμφανίζεται τότε ένα νέο παράθυρο, που στο πάνω μέρος του πατώντας το πλήκτρο More να διαλέξουμε τον τρόπο που Θα συνδεθούμε με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής στην Αθήνα. Επιλέγουμε το "Connect to MPLab ηο....", με userid: MPI και password: MPI και πατάμε το πλήκτρο dial. Σε λιγότερο από ένα λεπτό και υπό κανονικές συνθήκες Θα έχουμε συνδεθεί με τον εξυπηρετητή (server) στην Αθήνα.

2. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμα Teamview είτε πατώντας ταυτόχρονα Alt+Tab είτε κάνοντας κλικ στο κουτάκι με το όνομα 'Oxford Sonίcaid Tea...' που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης μας.

3. Εμφανίζεται τότε η οθόνη στην οποία βρίσκεται καταγεγραμμένο το τοκογράφημα, που είτε το είχαμε κάνει πριν λίγο είτε το ανασύραμε από παλιότερα τοκογραφήματα και θεωρούμε ότι πρέπει να το στείλουμε. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Trace και επιλέγουμε από το μενού που εμφανίζεται το Post to Hermes ΤΑΡ. Το τοκογράφημα, εφόσον έχουμε συνδεθεί με την Αθήνα Θα σταλεί εκείνη τη στιγμή και όταν η αποστολή ολοκληρωθεί Θα βγεί στην οθόνη ένα μήνυμα πολλών προτάσεων, η τελευταία όμως Θα γράφει 'Successfully sent!' ή κάτι παρόμοιο. Αν δεν βγει μετά από λίγα λεπτά κανένα απολύτως μήνυμα ή βγει μήνυμα λάθους, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση μας, οπότε ξαναδοκιμάζουμε να το στείλουμε ή διακόπτουμε την σύνδεση μας και επανασυνδεόμαστε.  

Μέρος Δ: Γενικές Συμβουλές και Υποδείξεις

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ HERMES

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτήσεις Λογισμικού Η/Υ Εξυπηρετούμενου Κόμβου

Ελάχιστες Απαιτήσεις Υλικού Η/Υ Εξυπηρετούμενου Κόμβου

Απαιτήσεις Υλικού Επικοινωνιών Η/Υ Εξυπηρετούμενου Κόμβου

Απαιτήσεις Ιατρικού Εξοπλισμού Εξυπηρετούμενου Κόμβου

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουάριος 1999
Τελευταία αναθεώρηση : 1/1/2006

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.