Αναζήτηση / Search

  
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Τηλεϊατρική
• Τι είναι η τηλεϊατρική;
• Τηλεματική στην υγεία
• Υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής;
• Ισότητα στην πρόσβαση
• Δημογραφικές μεταβολές και τηλεϊατρική
• Βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος χάρις στην τηλεματική
• Έρευνα και τεχνολογία στην τηλεϊατρική
• Έλεγχος δαπανών υπηρεσιών υγείας χάρις στην τηλεϊατρική
• Επιχειρηματικές δυνατότητες και τηλεϊατρική
Ιστορία της τηλεϊατρικής
• 1989
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002
Αξιολόγηση
• IOM Evaluation Tables 1966 - Evaluating the Effects of Telemedicine on Quality, Access and Cost
Δημοσιεύσεις
• Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands
Εκπαίδευση
• Κανόνες εκπόνησης εργασιών σε θέματα τηλεϊατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο
• Προπτυχιακή εκπαίδευση στην τηλεϊατρική
Νομικά και δεοντολογικά θέματα
• Διεθνείς προσεγγίσεις στα νομικά και δεοντολογικά θέματα τηλεϊατρικής
• Προσωπικά δεδομένα και τηλεϊατρική
• Υπάρχει ειδικός νόμος περί τηλεϊατρικής;
Ποιότητα
• Τι είναι ποιότητα;
• Τι σημαίνει ποιότητα;
• Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα;
• Πρότυπα ποιότητας στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Συμμόρφωση με πρότυπα στην τηλεϊατρική
• Εγχειρίδιο ποιότητας
• Οικογένεια ISO 9000
• Εισαγωγή στο ISO 9000 έκδοση 2000
• Ορολογία ΕΝ ISO 9000 2000 - ΕΛΟΤ
• Πρότυπο ISO 9001:2000 Θεμελιώδεις Αρχές
• Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων
Πολιτικές και Στρατηγικές
• Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Τηλεϊατρικής 1990
• Πολιτικές και στρατηγικές διεθνών οργανισμών σε σχέση με την τηλεϊατρική
Ιατρικές οδηγίες στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες εκδόσεως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
• Ιατρικές οδηγίες μητρότητας στην τηλεϊατρική
• Ιατρικές οδηγίες τηλεϊατρικής HERMES
Εφαρμογή
• Πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Υπουργείου Υγείας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Σχεδιασμός για την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Περιγράψτε τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Εγχειρίδιο χρήσεως του συνόλου ερωτήσεων HERMES
Ομάδες χρηστών
• Απαιτήσεις χρηστών υπηρεσιών τηλεϊατρικής
• Ρόλοι εμπλεκομένων στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
• Απορίες στην τηλεϊατρική
Γρίφος
• Γρίφος σχετικά με την τηλεϊατρική
• Απάντηση στο γρίφο σχετικά με την τηλεϊατρική
Πού λειτουργεί;
• Αγία Σοφία
• Αρεταίειο
• Δοκιμές υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Συνέχεια υπηρεσιών τηλεϊατρικής Αρεταιείου
• Υπηρεσίες Μητρότητας
• Γ. Ν. Καβάλας
• ΠΕΠΑΓΝΗ
• Σισμανόγλειο
• Tashkent Lecture of DS April 2001 second part Greek TMS
• Τήλος
• Ωνάσειο

 

Τι είναι διαχείριση της Ποιότητας;

«οι ενέργειες ενός φορέα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των προϊόντων του στις απαιτήσεις των χρηστών»

Τι είναι ένα Σύστημα Ποιότητας;

Είναι ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης, βασισμένο στη κοινή λογική, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τομέα. Κατά συνέπεια μπορεί να εφαρμοστεί και στον τομέα υγείας - όπου ήδη έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες διεθνώς.

Υπάρχουν Προβλήματα;

Μάλλον ναι. Σε μικρούς οργανισμούς, συνήθως δεν υπάρχει «σύστημα», αλλά «ο δικός μας τρόπος λειτουργίας». Προφανώς δεν υπάρχει καμιά τεκμηρίωση των κανόνων που εφαρμόζονται. Οι οποιοιδήποτε «κανόνες» συνήθως βρίσκονται μόνο στο κεφάλι του επί κεφαλής.

Σε μεγαλύτερους οργανισμούς είναι πιθανότερο να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα και αρχεία. Έτσι δεν κάνει ο καθένας ότι θέλει ή νομίζει ότι πρέπει να γίνει.

Ποιος είναι ο αποτελεσματικός και αποδοτικός φορέας;

Ο φορέας που συστηματικοποιεί τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται και ακολουθούνται οι διάφορες λειτουργίες του.

Η τεκμηρίωση των διεργασιών που εκτελούνται για την δημιουργία των προϊόντων ή των υπηρεσιών και των διαδικασιών που ακολουθούνται είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τίποτε δεν παραβλέπεται και ότι ο καθένας γνωρίζει επ’ ακριβώς το ρόλο του.

Άρα θα υπάρχουν και υπεύθυνοι για το τι, πότε, πως, γιατί και που.

Πρέπει να καταφύγουμε σε Πρότυπα για το Σύστημα Διαχείρισης;

Ασφαλώς ναι. Τα πρότυπα παρέχουν στους φορείς ένα υπόδειγμα που μπορεί να ακολουθηθεί για την δημιουργία και λειτουργία του διαχειριστικού συστήματος.

Το υπόδειγμα περιλαμβάνει, κατά τους ειδικούς, τις πλέον σύγχρονες απόψεις για τα θέματα αυτά.

Σύστημα που ακολουθεί το υπόδειγμα ή «συμμορφώνεται με το πρότυπο», δημιουργείται επί σταθερών βάσεων και σύγχρονων πρακτικών.

Σωτηρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία αναθεώρηση : 11/4/2007

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.