Αναζήτηση / Search

  
Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Υπερηχογράφημα στην κύηση
• Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου
• 1. Ιστορική αναδρομή
• 2. Διαπίστωση αρχόμενης εγκυμοσύνης
• 3. Προσδιορισμός ηλικίας κύησης
• 4. Διαπίστωση φυσιολογικής εμβρυϊκής εξέλιξης και λειτουργίας
• 5. Πολύδυμος κύηση
• 6. Εμβρυϊκές ανωμαλίες 1ου τριμήνου
• 7. Αυχενική διαφάνεια και συγγενείς ανωμαλίες στο 1ο τρίμηνο κύησης
• 8. Έκτοπη κύηση
• Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου
• Ι. Σωματομετρία, έλεγχος ανάπτυξης και εφαρμογές υπερήχων
ΙΙ. Υπερηχογραφικός έλεγχος συγγενών ανωμαλιών εμβρύου.
• 1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
• 2. Πρόσωπο και τράχηλος
• 3. Καρδιαγγειακό σύστημα
• 4. Αναπνευστικό σύστημα
• 5. Κοιλιακό τοίχωμα
• 6. Πεπτικό σύστημα
• 7. Ουροποιητικό σύστημα
• 8. Σκελετικό σύστημα
• 9. Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
• 10. Εμβρυϊκοί όγκοι
• 11. Εμβρυϊκός ύδρωπας
• 12. Καθυστέρηση ενδομητρίου ανάπτυξης
• 13. Διαταραχές αμνιακού υγρού
• Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
• 1. Έλεγχος ανάπτυξης του εμβρύου
• 2. Ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη
• 3. Βιοφυσικό προφίλ
• 4. Καθορισμός θέσης και προβολής του εμβρύου
• 5. Ωριμότητα και θέση του πλακούντα
• 6. Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα
• 7. Μορφολογικές παραλλαγές πλακούντα
• 8. Υδράμνιο και πολυάμνιο
• 9. Ομφάλιος λώρος
• 10. Παθολογικές καταστάσεις 3ου τριμήνου - Υπερηχογραφική συμβολή
• Doppler και 3D
• 1. Εισαγωγή
• 2. Η ασφάλεια του διαγνωστικού υπερήχου στον έλεγχο του εμβρύου
• 3. Οι βασικές αρχές των υπερήχων Doppler
• 4. Κυματομορφές Doppler από τα κυριότερα αγγεία της μητροπλακουντιακής ομάδας
• 5. Εμβρυική οξυγόνωση – Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης
• 6. Η χρήση του Doppler στη διάγνωση της προεκλαμψίας
• 7. Πολύδυμη κύηση και Doppler
• 8. Doppler στην παρατασική εγκυμοσύνη
• 9. Τρισδιάστατη υπερηχογραφία
• 3D-4D Υπερηχογραφία στην κύηση

 

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

 1. Γεωργίου Κ. Κρεατσά: Σύγχρονη Γυναικολογία & Μαιευτική
 2. Στυλιανού Π. Μιχαλά: Επίτομη Μαιευτική & Γυναικολογία
 3. Ευστράτιος Α. Ασημακόπουλος, Σέργιος Ι. Μανταλενάκης: Υπερηχογραφία στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 4. Peter A. Gearhart: Biophysical Profile, Ultrasound
 5. http://www.emedicine.com/radio/topic758.htm
 6. Lyndon M. Hill: Biophysical Profile Score
 7. http://www.iame.com/learning/bio/bio_content.html
 8. Richard Jaffe, The-Hung Bui:Textbook of fetal U/S
 9. Angels – Antenatal & Neonatal Guidelines: Education & Learning System
 10. http://www.uams.edu/angels/Guidelines%20Drafted/Antepartum%Fetal%20Surveillance%20draft.doc
 11. P. A. Linares, P.J. MaCullagh, N. D. Black, J. Dornan: Comparison of Textural Features Applied to the Characterization of Ultrasonic Images of the placenta
 12. http://www.ulster.ac.uk
 13. http://www.learningradiology.com/notes/gunotes/placentapage.htm
 14. Geoffrey Chamberlain,  Philip Steer: ABC of labour care, Obstetric emergencies. BMJ 1999;318:1342-1345
 15. http://www.fetalmedicine.ac.uk 
 16. http://uuhsc.utah.edu/healthinfo/pediatric/hrpregnant/bleed.htm
 17. http://www.med.uwo.ca/ume/radiology/year3/OBGYN/ob7.htm
 18. http://www.obgyn.net/displayarticle.asp?page=/us/placenta-accreta/placenta-accreta-imagesUS
 19. http://www.aafp.org/afp/980800ap/peleg.html
 20. Jauniaux, E. and Nicolaides, K. H. 1996. Placental lakes, absent umbilical artery diastolic flow and poor fetal growth in early pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. Feb: 7(2). pp.141-4.
 21. Thompson, M. O., Vines, S.K., Aquilina, J., Wathen, N. C. and Harrington, K. 2002. Are placental lakes of clinical significance? Placenta. Sept-Oct: 23(8-9). pp.685-90

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Υπεύθυνος εργασίας: Αν. Καθηγητής Δ. Μπότσης
Επιμέλεια, συντονισμός και παρουσίαση εργασίας : Δούρλιου Βασιλική
Αθήνα 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.