Αναζήτηση / Search

  
Φυσιολογία της κύησης
Φυσιολογία της κύησης
Φυσιολογία της κύησης
Φυσιολογία της κύησης
Φυσιολογία της κύησης
Φυσιολογία της κύησης
Φυσιολογία της κύησης

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

 

Βιβλιογραφία

 1. THE INVESTIGATION AND TREATMENT OF COUPLES WITH RECURRENT MISCARRIAGE
 2. Royal College of Obstreticians and Gynaecologists, Guidline No 17,Revised May 2005
 3. Recurrent Miscarriage Marc Dhont MD PhD Department of Obstetrics and Gynecology, De Pintelaan 185, Ghent University Hospital, Ghent, B-9000, Belgium, Current Women's Health Reports 2003, 3:361-366
 4. The Problem of Recurrent Miscarriage, Recurrent Miscarriage Clinic Team, Professor Lesley Regan MD FRCOG,Consultant Obstetrician and Gynaecologist
 5. Recurrent Pregnancy Loss IVF.com,Georgia Reproductive Specialists
 6. Recurrent miscarriage. Horne AW, Alexander CI., Pubmed, J Fam Plann Reprod Health Care. 2005 Apr;31(2):103-7.
 7. Hysteroscopy in the evaluation of patients with recurrent pregnancy loss: a cohort study in a primary care population. Ventolini G, Zhang M, Gruber J, Pubmed, Surg Endosc. 2004 Dec;18(12):1782-4. Epub 2004 Oct 26.
 8. Miscarriage,Harvard Medical School,February 2004
 9. A successful pregnancy is the most likely outcome Investigation of recurrent miscarriages BMJ  2005;331:121-122 (16 July), doi:10.1136/bmj.331.7509.121
 10. Recurrent Miscarriages 2004 The Jones Institute for Reproductive Medicine
 11. RECURRENT MISCARRIAGE DR. S.Kalaichandran, MBBS , MD, MRCOG, FRCSC
 12. Recurrent Pregnancy Loss by Barry Jacobs, M.D. Texas Fertility, P.A.
 13. Miscarriage: Causes of Miscarriage (From the PDR Family Guide to Women's Health)
 14. Recurrent Pregnancy Loss,Boston IVF
 15. Recurrent Pregnancy Loss,Ammerican Society of Reproductive Medicine.2/2005
 16. The patient with recurrent miscarriage. ANNE D. WALLING M.D., Rutherford AJ, Shillito J. Practitioner May 2002;246:342-9.
 17. www.women’s health.gr
 18. The Recurrent Miscarriage Clinic - What Causes Recurrent Miscarriage.htm
 19. Understanding Miscarriage by D. Ashley Hill, MDOBGYN.net Editorial Advisor, Associate Director - Department of Obstetrics and Gynecology, Florida Hospital Family Practice Residency, Orlanda, Florida
 20. Ένα παιδί γεννιέται,Lennart Nilsson,Lars Hamberger
 21. Maternal age and fetal loss.htm
 22. Φυσιολογία της γυναίκας,Διονυσίου Αραβαντινού
 23. Webpages.marshall.edu
 24. www.bioethics.org.gr
 25. Επίτομη μαιευτική και γυναικολογία Σ.Π.ΜΙΧΑΛΑΣ.
 26. Ιατρική Εμβρυολογία Langman’s,T.Sadler
 27. Netter-Εμβρυολογία του ανθρώπου. R.Cochard,Ph.d
 28. Αρχές φυσιολογίας Robert M.Berne.Metthew N.Levy
 29. Γυναικολογική Ενδοκρινολογία Σέγκας,Ν.Μανιάς
 30. www.batleby.com
 31. www.visembryo.com
 32. Εμβρυολογία Ι Ρωξάνη Αγγελοπούλου
 33. Φυσιολογία του ανθρώπου Vander,M.D.,Sherman,Ph.D,Luciano,Ph.D,Μ.Τσακόπουλος
 34. Βασική εμβρυολογία και συγγενείς ανωμαλίες Keith Moore
 35. Fertility and sterrility vol.49,January 1988
 36. Εικονογραφημένη φυσιολογία Mc Naught-Callander
 37. SP56-latest research Medscape internet site of medicine
 38. Sperm and egg interactions Medscape internet site of medicine
 39. Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας Alberts-Bray-Johnson-Lewis-Raff-Robberts-Walter Frontiers in bioscience 1,August 1996 Interaction of human spermatozoa with the zona pellucida of oocyte: development of the acrosome reaction .Patricio Morales –Miguel Lanos
 40. Άτλας βασικών επιστημών Larry
 41. Janeway-Travers. Κλινική Ανοσοβιολογία.
 42. Γ.Κρεατσάς. Σύγχρονη Γυναικολογία και Μαιευτική.
 43. Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. Ο Μικρόκοσμος της Αναπαραγωγικής Διαδικασίας.
 44. www.rbej.com.
 45. www.devbio.com.
 46. www.jci.org.
 47. www.embryology.ch.  
 48. Επίτομη Μαιευτική και Γυναικολογία, Σ.Π.Μιχαλάς, Εκδόσεις Παρισιάνος.
 49. e-medicine, Complete Abortion, Author: Elizabeth Puscheck, MD, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Reproductive Endocrine and Infertility, Wayne State University.
 50. Department of Obstetrics and Gynecology / Reproductive Endocrinology and Infertility: Recurrent Pregnancy Loss (Recurrent Miscarriage), Washington University Physicians.
 51. American College of Obstetricians and Gynecologists, Medem Medical Library, Repeated Miscarriage.
 52. Medline Plus Medical Encyclopedia, Miscarriage
 53. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology , Thrombophilias and recurrent pregnancy loss: a critical appraisal of the literature, Ineke Krabbendam, Arie Franx, Michiel L. Bots, Rob Fijnheer and Hein W. Bruinse www.devbio.com,
 54. Embryology.med.unsw.edu.au/Medicine/BGDlab3_6.htm     
 55. Εμβρυολογία και τερατολογία του ανθρώπου Roman O'Rahilly and Fabiola Muller
 56. Έγχρωμη κλινική εμβρυολογία Moore-Persaud-Siota
 57. Αρχές φυσιολογίας Berrne
 58. Άτλας Φυσιολογίας Netter
 59. www.embryology.ch/anglais/gnidation/etape01.html

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.