Αναζήτηση / Search

  
Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτιών
Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτιών
Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτιών
Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτιών
Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτιών
Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτιών
Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτιών

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

Σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες μετά από τρεις αυτόματες αποβολές το ποσοστό βιώσιμης κύησης είναι περίπου 20%. Δεδομένου ότι οι περισσότερες μελέτες ανοσοθεραπείας δίνουν ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 60-80%, αυτό συνιστά μια βελτίωση περίπου 40-60% της πιθανότητας επιτυχίας στην επόμενη κύηση. Τα ακριβή σημεία παρέμβασης των ανοσολογικών θεραπειών δεν είναι γνωστά κι επίσης αυτές δεν είναι αποτελεσματικές για όλες τις γυναίκες, όμως είναι οι μόνες δοκιμασμένες και μάλιστα με καλά αποτελέσματα.

Οι διάφορες μορφές ανοσοθεραπείας περιλαμβάνουν:

Η επιτυχία της θεραπείας μέσω των μεταγγιζόμενων λεμφοκυττάρων, τα οποία εκφράζουν αντιγόνα με διασταυρούμενες αντιδράσεις ανάλογες με αυτές που προκαλούν τα τροφοβλαστικά αντιγόνα, διεγείρουν την αναγνώριση του κυήματος από τη μητέρα και αποτρέπουν την παθολογική αποβολή του. Όλες όμως οι μορφές ανοσοθεραπείας θεωρείται ότι δρουν επαγωγικά για αποτελεσματική παρουσίαση των πατρικών αντιγόνων ή ότι διεγείρουν μη ειδικά το μητρικό ανοσολογικό σύστημα για καταστολή της βλαπτικής δράσης των ΝΚ. Αύξηση των υποδοχέων της προγεστερόνης, που έχει παρατηρηθεί πάνω στα λεμφοκύτταρα μετά από ανοσοποίηση, θεωρείται ένας μηχανισμός της ΝΚ καταστολής. Αποσκοπεί δε αυτή η ανοσοδιέγερση στην ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι των TLX αντιγόνων (που εκτός από τον πλακούντα εκφράζονται και σε λεμφοκύτταρα, σπερματικό πλάσμα και τροφοβλαστικές μεμβράνες). Τα αντι-TLX αντισώματα είναι σημαντικά για την ανοσολογική αναγνώριση και διατήρηση του κυήματος, ενώ μπορεί να δράσουν και σαν ιδιοτυπικά συμβάλλοντας στη φυσιολογική ρύθμιση της κύησης.

Ανοσοδιέγερση με πατρικά λεμφοκύτταρα

Μία χρήσιμη παράμετρος είναι ο καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόγνωση της κάθε ασθενούς. Δυσμενείς παράγοντες θεωρούνται:

Αντίθετα, η πρόγνωση βελτιώνεται εφόσον αναπτυχθούν APCA σαν αποτέλεσμα της ανοσοδιέγερσης, ενώ παράλληλα αυτή η αγωγή φαίνεται να αποδίδει καλύτερα στις πρωτοπαθείς σε σχέση με τις δευτεροπαθείς καθ’ έξιν αποβολές.

Το κλασικό πρωτόκολλο προετοιμασίας και χορήγησης των λεμφοκυττάρων είναι το εξής: από 100ml ηπαρινισμένου αίματος διαχωρίζονται τα λευκοκύτταρα με φυγοκέντρηση πυκνότητας κατά Ficoll-Hypaque. Τα μονοπύρηνα κύτταρα στο όριο Ficoll-ορού διαχωρίζονται και εκπλένονται με διάλυμα Hartman. Ακολουθεί ανασύσταση σε 4ml διαλύματος Hartman. Χορηγούνται ενδοδερμικά 50-70x1.000.000 λεμφοκύτταρα του συζύγου σε 2-3 δόσεις και ακολουθούν επαναληπτικές δόσεις ανά μήνα μέχρι την 13η εβδομάδα της κύησης.

Οπωσδήποτε, κατά τη χορήγηση πατρικών λεμφοκυττάρων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες για την αποφυγή μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων. Έτσι ο δότης θα πρέπει να ελέγχεται για HBV, HCV, HIV οι οποίες θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε κάθε μετάγγιση λεμφοκυττάρων. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των ομάδων αίματος, για αποφυγή ανάπτυξης αλλοανοσοποίησης. Σε περίπτωση χορήγησης λεμφοκυττάρων σε γυναίκα Rh- από δότη Rh+, χορηγείται αντι-D-σφαιρίνη.

Ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρινών ( IVIG)

Η ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρινών ακολουθεί θεραπευτική πορεία παράλληλη με τη χορήγηση πατρικών λεμφοκυττάρων. Είναι απαλλαγμένη από τους συνήθεις κινδύνους που καραδοκούν σε κάθε μετάγγιση, αλλά εμφανίζει πολύ μεγάλο κόστος.

Η θεραπεία αυτή πιθανώς να μεταφέρει παθητικά τον εκλυτικό παράγοντα που επιτρέπει στην κύηση να εξελιχθεί. Είναι, δηλαδή, ένα είδος παθητικής ανοσοποίησης. Ο υποθετικός μηχανισμός δράσης περιλαμβάνει τη διέγερση κυτοκινών τύπου Th2 που θεωρούνται ευνοϊκές για την κύηση και τη μείωση της δραστικότητας των ΝΚ κυττάρων στο επίπεδο του πλακούντα, χωρίς να αποκλείονται και άλλες επιδράσεις. Η χορήγηση IVIG έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει φυσικά αντισώματα εναντίον της IFN-γ, μιας κυτοκίνης που ενοχοποιείται για τη διέγερση της δράσης των ΝΚ κυττάρων και είναι υπεύθυνη για μία στροφή της ανοσοαπάντησης προς την κατεύθυνση των κυτοκινών του τύπου Th1, που έχουν αρνητική επίδραση επί του κυήματος.

Η αγωγή αυτή θα πρέπει να αρχίζει πριν από τη σύλληψη, αφού η κυτταροτοξικότητα αφορά το σημείο της εμφύτευσης και η αγωγή IVIG χρειάζεται τουλάχιστον 7 ημέρες για να εμφανίσει την πρώτη μείωση του αριθμού και της δραστικότητας των ΝΚ κυττάρων. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποια είναι η ιδανική δοσολογία και πόσο συχνά και για πόσο θα πρέπει να χορηγούνται οι ανοσοσφαιρίνες. Ένα ενδεικτικό σχήμα, όμως, της αγωγής είναι το εξής: οι ασθενείς λαμβάνουν δόση 400 mg/kg βάρους σώματος σε ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 10 ωρών, κατά την ωοθυλακική φάση του κύκλου που προγραμματίζεται η σύλληψη. Επί θετική κύησης, η δόση επαναλαμβάνεται κάθε 28 ημέρες μέχρι τον 6-7ο μήνα της κύησης. Η αγωγή παρουσιάζει μόνο ήπιες παρενέργειες, όπως ναυτία, ταχυκαρδία, υποτονία.

Η χορήγηση IVIG γίνεται συνήθως σε εκείνες τις ασθενείς που παρότι αναπτύσσουν αντιπατρικά αντισώματα μετά τη χορήγηση πατρικών λεμφοκυττάρων, εμφανίζουν και νέα συνεχόμενη αποβολή και έχουν έτσι φτωχή πρόγνωση. Συνεπώς, θεωρείται θεραπεία δεύτερης επιλογής στις περιπτώσεις που η ενεργητική ανοσοποίηση αποτυγχάνει ή αντενδείκνυται.

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.