Αναζήτηση / Search

  
Θεραπεία
Θεραπεία
Θεραπεία
Θεραπεία
Θεραπεία
Θεραπεία
Θεραπεία

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

Η προτεινόμενη θεραπεία στις περιπτώσεις διαγεγνωσμένης πλέον θρομβοφιλίας στις καθ’ έξιν αποβολές, συνίσταται στη χορήγηση χαμηλών δόσεων ασπιρίνης ή/ και ηπαρίνης ημερησίως.

Παλαιότερα, στην θεραπεία περιλαμβανόταν και ανοσοκαταστολή με γλυκοκορτικοστεροειδή και υψηλές δόσεις ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης καθώς επίσης και αντιθρομβωτική θεραπεία, με αναστολείς των αιμοπεταλίων και αντιπηκτικά. Σήμερα όμως, η ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης εχει περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις γυναικών με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο(ΑΡLS) και καθ’ έξιν αποβολές, ενώ η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, μετά από πολλές έρευνες εγκαταλήφθηκε από τη θεραπευτική φαρέτρα. Συγκεκριμένα, η παρατεταμένη χορήγηση των κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συσχετίσθηκε με σημαντική αύξηση της μητρικής και εμβρυϊκής νοσηρότητας, ενώ έρευνες που αφορούσαν τη χορήγηση πρεδνιζόνης έδειξαν αυξημένη επίπτωση πρόωρου τοκετού, προώρη ρήξη των μεμβρανών καθώς επίσης και προεκλαμπτική τοξιναιμία.

Η χορήγηση ασπιρίνης σε χαμηλές δόσεις(80-100mg/ημέρα), αποδείχθηκε αποτελεσματικότατη θεραπεία και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναστέλλει την κυκλοοξυγενάση των αιμοπεταλίων και των μακροφάγων, με αποτέλεσμα την αναστολή της σύνθεσης της θρομβοξάνης Α2 και τη μεταβολή του λόγου θρομβοξάνης προς προστακυκλίνη. Επίσης, η ασπιρίνη αυξάνει την παραγωγή των λευκοτριενίων, τα οποία επάγουν τη σύνθεση της ιντερλευκίνης-3, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για την εμφύτευση και την πλακουντοποίηση.

Όσον αφορά στη χορήγηση ηπαρίνης, το τοπίο δεν έχει πλήρως ξεκαθαριστεί. Παρόλο που χορηγείται για να προστατεύσει κάποιες κυήσεις, η αποτελεσματικότητά της έχει αμφισβητηθεί ιδιαιτέρως. Επίσης, υπάρχει έντονη αμφισβήτηση όσον αφορά στο μηχανισμό με τον οποίο, η ηπαρίνη παρεμποδίζει τις αποβολές των κυημάτων. Παλαιότερα πιστευόταν ότι η δράση της οφειλόταν αποκλειστικά στην αναστολή της πήξης του αίματος, ενώ σήμερα οι σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι η δράση της σχετίζεται με την αναστολή της δραστικότητας του συμπληρώματος σε ποικίλα σημεία της κλασσικής, εναλλακτικής και τελικής οδού. Έχει αποδειχθεί ότι η υπέρμετρη δραστικότητα του συμπληρώματος στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ μητέρας και εμβρύου, παίζει ουσιώδη και αιτιολογικό ρόλο στις απώλειες των κυημάτων με αποτέλεσμα η αναστολή της δράσης του από την ηπαρίνη να προστατεύει τις κυήσεις από ενδομήτρια καθυστέρηση του εμβρύου και εμβρυϊκούς θανάτους. Επίσης, η ηπαρίνη αυξάνει την τροφοβλαστική διεισδυτικότητα και διαφοροποίηση, διευκολύνοντας έτσι την εμφύτευση και τη μείωση των αποβολών.

Παρόλα αυτά τείνει να αντικατασταθεί από τις ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH), λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων των τελευταίων. Βελτιωμένη βιοδιαθεσιμότητα, μεγαλύτερος χρόνος ημιζωής, ευκολία στη χορήγηση (μια δόση τη μέρα) και περιορισμένος περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος είναι μερικά από αυτά. Επίσης, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελούν και οι λιγότερες παρενέργειες που εμφανίζουν οι LMWH, όπως ο ελαττωμένος κίνδυνος οστεοπόρωσης και εμφάνισης θρομβοκυτταροπενίας. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά στην έκβαση της κύησης σε ασθενείς στις οποίες χορηγήθηκαν 40mg/ημέρα LMWH και σε αυτές που χορηγήθηκαν 80 mg/ημέρα (η χαμηλότερη δόση που θεωρείται γενικά προφυλακτική και η υψηλότερη αντιπηκτική δόση, αντίστοιχα). Εν τούτοις, η προτεινόμενη δόση (και πιο συχνά χορηγούμενη) είναι αυτή των 40mg/ημέρα, λόγω της πιθανότητας υπερβολικής απώλειας αίματος κατά τον τοκετό σε υψηλότερες δόσεις LMWH.

Πολλοί ερευνητές επίσης, τονίζουν ότι θεραπεία εκλογής είναι μάλλον ο συνδυασμός χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης και χαμηλής δόσης ασπιρίνης, χωρίς όμως να έχει κατοχυρωθεί στατιστικά σε καμιά έρευνα.

Όσον αφορά τώρα, στην παρουσία μετάλλαξης στη MTHFR, παρόλο που δε βρέθηκε συσχέτιση με τις καθ’ έξιν αποβολές εντούτοις χορηγούμε ταυτόχρονα με τη λοιπή θεραπεία 5mg/ημέρα φυλλικού οξέος, 100mg/ημέρα βιταμίνη Β6 και 50mg/ημέρα βιταμίνη Β12.

Τέλος, η έναρξη της θεραπείας τοποθετείται προ της κυήσεως, δεδομένου ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι γυναίκες με ιστορικό επανειλημμένων αποβολών, βρίσκονται σε μια πρώιμη κατάσταση διαταραχής της πηκτικότητας ακόμη και όταν δεν είναι έγκυες.

Συμπερασματικά, προτείνεται ότι οι γυναίκες με πρώιμες καθ’ έξιν αποβολές θα πρέπει να ελέγχονται για την ύπαρξη του παράγοντα V Leideιn τον, την APC-R, τη μετάλλαξη της προθρομβίνης (PTm) και την ανεπάρκεια της πρωτεΐνης S. Επιπλέον, γυναίκες με όψιμες καθ’ έξιν αποβολές πρέπει να ελέγχονται για τον παράγοντα V Leiden, τη PTm και την ανεπάρκεια της S. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εστιαστούν σε σπάνιες μορφές θρομβοφιλίας και στη σχέση μεταξύ ανεξάρτητων μορφών θρομβοφιλίας με πρώιμες καθ’ έξιν αποβολές οι οποίες είναι και οι πιο συχνές. Τέλος, πρέπει να γίνουν μελέτες για τον ακριβή ρόλο της ηπαρίνης στην πρόληψη της εμβρυϊκής απώλειας σε θρομβοφιλικές γυναίκες.

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.