Αναζήτηση / Search

  
Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ'έξιν αποβολές
Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ'έξιν αποβολές
Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ'έξιν αποβολές
Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ'έξιν αποβολές
Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ'έξιν αποβολές
Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ'έξιν αποβολές
Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ'έξιν αποβολές

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

Οι πολυκυστικές ωοθήκες είναι η συχνότερα ευρισκόμενη υπερηχογραφική ανωμαλία σε γυναίκες που εμφανίζουν καθ’ έξιν αποβολές15,16 .

Οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες αποτελούν μία ετερογενή ομάδα. Στο ένα άκρο του φάσματος της πάθησης αυτής βρίσκονται γυναίκες με χρόνια ανωοθυλακιορρηξία και υπερανδρογονισμό, και στο άλλο βρίσκεται η πλειοψηφία που εμφανίζει μορφολογία πολυκυστικών ωοθηκών υπερηχογραφικά χωρίς συνυπάρχουσες βιοχημικές και κατά μηνιαίες ανωμαλίες17

Με τον όρο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (Polycystic ovary syndrome, PCOS) εννοούμε την συνύπαρξη βιοχημικών και κατά μηνιαίων ανωμαλιών σε συνδυασμό με ύπαρξη πολυκυστικών ωοθηκών. Έως το 1999 τα απαιτούμενα διαγνωστικά κριτήρια του PCOS ήταν:

  1. χρόνια ανωοθυλακιορρηξία
  2. κλινικά και/ή βιοχημικά σημεία υπερανδρογονισμού και αποκλεισμός άλλων αιτιών

Για το χαρακτηρισμό μιας ασθενούς ως πάσχουσα από το σύνδρομο αυτό έπρεπε να πληρούνται και τα 2 αυτά κριτήρια.

Τα αναθεωρημένα κριτήρια του 2003 απαιτούν την ύπαρξη δύο εκ των ακολούθων:

  1. όλιγο- και/ή ανωοθυλακιορρηξία
  2. Κλινικά (π.χ. δασυτριχισμός ανδρικού τύπου) και/ή βιοχημικά σημεία υπερανδρογονισμού και αποκλεισμός άλλων αιτιών (π.χ. συγγενής επινεφριδιακή υπερπλασία)
  3. Πολυκυστικές ωοθήκες (PCO) υπερηχογραφικά 18

Για τον ορισμό μιας ωοθήκης ως πολυκυστική απαιτείται η παρουσία 12 ή περισσοτέρων θυλακίων με διάμετρο 2-9mm, και/ή αυξημένος όγκος ωοθήκης (>10ml). 19 Αυτός ο ορισμός δεν απευθύνεται σε γυναίκες που λαμβάνουν per os αντισυλληπτικά χάπια, αφού η χρήση τους τροποποιεί την ωοθηκική μορφολογία σε φυσιολογικές γυναίκες και putatively σε γυναίκες με PCO. 20 Επίσης στο PCOS εκτός από τα προεξάρχοντα ευρήματα της υπερανδρογοναιμίας και PCO, συνυπάρχουν παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένη έκκριση LH. 21

Το PCOS εμφανίζεται στο 5-10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. 22,23 Από αυτές το 30-50% παρουσιάζει καθ’ έξιν αποβολές,24,25 ενώ το ποσοστό για τις υγιείς γυναίκες κυμαίνεται σε 10-15%.26,27 . Σύμφωνα με παλαιότερες δημοσιευμένες έρευνες πιστευόταν ότι η αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ PCOS και καθ’ έξιν αποβολών οφειλόταν στην υπερανδρογοναιμία και στην αυξημένη έκκριση LH. Για παράδειγμα, το 1993 η προοπτική μελέτη που έγινε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ελσίνκι από τους Tulppala M. et al. απέδειξε ότι η απλή υπερηχογραφική παρουσία PCO και η υπερέκκριση LH δεν συσχετίζονται με καθ’ έξιν αποβολές αλλά η υπερανδρογοναιμία αποτελεί ίσως ένα παράγοντα κινδύνου. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο μηχανισμός με τον οποίο η υπερανδρογοναιμία συνδεόταν με αυξημένη επίπτωση καθ’ έξιν αποβολών ήταν άγνωστος και πιθανώς να οφειλόταν στην υπερινσουλιναιμία.28 Σύμφωνα με τους Pearce J.M. & Hamid R.I. (1994), η χορήγηση hCG θεραπείας σε γυναίκες όπου το PCOS χαρακτηριζόταν από αυξημένα επίπεδα LH (>10iu/l) μείωσε το ποσοστό εμφάνισης καθ’ έξιν αποβολών, ενώ η ίδια θεραπεία δεν είχε καμία θετική επίδραση σε γυναίκες όπου η LH ήταν φυσιολογική (<10iu/l), υποστηρίζοντας εμμέσως την άποψη ότι η αιτιολογική συσχέτιση καθ’ έξιν αποβολών και PCOS οφειλόταν σε υπερέκκριση LH.29

Με την πάροδο των ετών νέες έρευνες, όπως των Clifford et al. (1996), Rai R. et al. (2000) και Nardo L.G. et al. (2002), υποστήριξαν ότι η υπερέκκριση LH μπορεί να συσχετίζεται με άστατο κύκλο, στείρωση και μειωμένο ρυθμό ωοθυλακιορρηξίας αλλά όχι με αυξημένη επίπτωση καθ’ έξιν αποβολών διότι η καταστολή της ενδογενούς LH με χορήγηση GnRH αναλόγων σε προεγκυμονούσες γυναίκες με PCOS δεν βελτίωνε την συχνότητα καθ’ έξιν αποβολών στις γυναίκες αυτές. Οι Rai R. et al. (2000) υποστήριξαν επίσης ότι η απλή παρουσία PCO υπερηχογραφικά και ο υπερανδρογονισμός (επίπεδα τεστοστερόνης>3nmol/l) δεν αποτελούν αυξημένο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καθ’ έξιν αποβολών.

 

Αποσαφηνισμό του τρόπου με τον οποίο το PCOS συσχετίζεται με τις καθ’ έξιν αποβολές φαίνεται να δίνει η υπερινσουλιναιμία του συνδρόμου αυτού επαγόμενη από την αυξημένη ινσουλινική αντίσταση. Η θεωρία αυτή εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η υπερανδρογοναιμία και πιθανώς η παχυσαρκία του PCOS συσχετίζονται με τις καθ’ έξιν αποβολές.30,31 Σύμφωνα με τους Jakubowicz D.J. el al. (2002) τα τελευταία χρόνια η θεραπευτική αντιμετώπιση έχει στραφεί στη χορήγηση μετφορμίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ώστε να μειωθούν οι καθ’ έξιν αποβολές του πρώτου τριμήνου.32,33 Στην έρευνα τους βρέθηκε ότι χορηγώντας μετφορμίνη σε μία ομάδα γυναικών (ομάδα Α) το επί τις % καθ’ έξιν αποβολών μειώθηκε δραματικά συγκρινόμενο με τις γυναίκες που δεν είχανε λάβει μετφορμίνη (ομάδα Β) (8,8% vs. 41,9%).

 

Αν ληφθεί υπόψη ότι η ομάδα Α είχε ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών 70,6%, το 8,8% που τώρα παρατηρείται είναι ιδιαιτέρως αξιόλογο. Η χορήγηση μετφορμίνης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και όχι κάποιου άλλου φαρμακευτικού σκευάσματος που ομοίως μειώνει την υπερινσουλιναιμία οφείλεται στο ότι η μετφορμίνη είναι ιδιαίτερα ασφαλής αφού δεν προκαλεί τερατογένεση.

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.