Αναζήτηση / Search

  
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

Σύμφωνα με την παγκόσμια οργάνωση υγείας (Π.Ο.Υ.- WHO) ως αυτόματη αποβολή ορίζεται η διακοπή της κύησης η οποία γίνεται χωρίς ιατρική παρέμβαση πριν από την 20η εβδομάδα, δηλαδή πριν από το στάδιο κατά το οποίο το κύημα μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο.

Η συχνότητα εκδήλωσης των αυτόματων αποβολών και γενικότερα των εμβρυϊκών απωλειών ανέρχεται στο 40% περίπου των συλλήψεων. Όμως τα 2\3 των χαμένων αυτών κυήσεων δεν επιβεβαιώνονται κλινικά με αποτέλεσμα το ποσοστό των εκδηλουμένων αυτόματων αποβολών να κυμαίνεται από 10-15%. Στις περισσότερες περιπτώσεις (80%) οι αποβολές συμβαίνουν μέχρι τη 12η εβδομάδα της κυήσεως. Μελέτες δείχνουν πως η πιθανότητα γονιμοποιημένου ωαρίου να εξελιχθεί σε φυσιολογική κύηση ανέρχεται σε 23%.

ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

Οι κυριότερες αιτίες των αυτόματων αποβολών είναι οι κάτωθι :

1) Χρωμοσωμιακές ή γονιδιακές ανωμαλίες του εμβρύου

Οι ανωμαλίες αυτές της ανάπτυξης του εμβρύου αφορούν εκείνες με παρουσία παθολογικού αριθμού χρωμοσωμάτων (ανευπλοϊδία) και εκείνες με φυσιολογικό καρυότυπο (ευπλοϊδία).

Υπολογίζεται ότι το 50-60% των αυτομάτων αποβολών οφείλεται σε χρωμοσωματικές ανωμαλίες του εμβρύου. Περίπου το 50% των ανωμαλιών αυτών είναι αυτοσωματικές με συχνότερη την τρισωμία 16, αλλά και τις τρισωμίες 13, 18, 21 και 22. Η μονοσωμία Χ (45 Χ) και η πολυπλοϊδία ευθύνονται, η κάθε μία για ένα επιπλέον ποσοστό 20-25%.

Γονείς που έχουν ιστορικό δύο ή περισσοτέρων αποβολών παρουσιάζουν χρωμοσωματικές ανωμαλίες σε ποσοστό 3-6%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανωμαλιών αυτών (75-85%) είναι ισόρροπες μεταθέσεις και από αυτές τα 2/3 είναι αμοιβαίες μεταθέσεις και το 1/3 μεταθέσεις Robertson. Το υπόλοιπο ποσοστό (15-25%) αναφέρεται σε χαμηλού βαθμού χρωμοσωματικό μωσαϊκισμό και αφορά το χρωμόσωμα Χ.

2) Συγγενείς ανωμαλίες και παθήσεις της μήτρας και του τραχήλου.

Όσον αφορά στον τράχηλο σημαντικότερο αίτιο είναι η ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου. Είναι συνήθως τραυματικής αιτιολογίας από προηγούμενες επεμβάσεις στον τράχηλο, όπως είναι n κωνοειδής εκτομή και στη διάρκεια της διαστολής του τραχήλου με σκοπό την απόξεση της μήτρας. Σπανίως μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανώμαλης ανάπτυξης του τραχήλου στη διάρκεια της διάπλασης του γεννητικού συστήματος. Η αποκάλυψη της παρουσίας της γίνεται συνήθως στο 2ο τρίμηνο και τις αρχές του 3ου τριμήνου, με τη διαστολή του τραχήλου, την πρόπτωση του θυλακίου εντός του κόλπου και στη συνέχεια τη ρήξη των υμένων και την έξοδο πρόωρα του εμβρύου.

Η διάγνωση της ανεπάρκειας του τραχηλικού στομίου γίνεται με την κλινική εξέταση και τον υπερηχογραφικό έλεγχο περί τη 12η εβδομάδα. Η αντιμετώπιση πραγματοποιείται με την περίδεση του τραχήλου, η οποία γίνεται συνήθως με δύο τεχνικές, τη Shirodkar και την απλούστερη Mc Donald. Η επιτυχία της μεθόδου είναι 85-90%.

Σχετικά με τις ανωμαλίες της μήτρας αίτια αποτελούν οι διάφορες συγγενείς ανωμαλίες που είναι αποτέλεσμα παθολογικής διαφοροποίησης των πόρων του Müller.

Τέλος, η παρουσία ινομυωμάτων, κυρίως υποβλεννογόνιων, όπως και η παρουσία ενδομητρικών συμφύσεων, αποτελούν σημαντικά αίτια πρόκλησης αποβολών.

3) Μολύνσεις του γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος

Οι συνηθέστεροι μικροβιακοί παράγοντες είναι η Brucella abortus,το Toxoplasma gondii, η Listeria monocytogenes, τα Chlamydia trachomatis, ο Herpes simplex, το Mycoplasma hominis και το Ureoplasma urealyticum.

4) Ενδοκρινολογικοί παράγοντες

Ο διαβήτης, τα νοσήματα του θυρεοειδούς και η ανεπάρκεια έκκρισης προγεστερόνης από το ωχρό σωμάτιο ή τον πλακούντα είναι δυνατόν να προκαλέσουν αυτόματη αποβολή.

5) Ανοσολογικοί παράγοντες

Στη διάρκεια της κύησης παρουσιάζονται ανοσολογικοί παράγοντες, που συμμετέχουν σε αυτοάνοσους ή αλλοάνοσους μηχανισμούς, οι οποίοι οδηγούν πολλές φορές σε αυτόματες αποβολές ή ενδομήτριους θανάτους.

6) Γυναικολογικές επεμβάσεις

Οι χειρουργικές επεμβάσεις της μικρής πυέλου, στο πρώτο ήμισυ της κύησης αυξάνουν το ποσοστό εκδήλωσης αυτομάτων αποβολών, το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των εγχειρήσεων που επιπλέκονται με περιτονίτιδα.

7) Τραυματισμοί από ατυxήματα

Σπάνια, τραυματισμοί από ατυχήματα μπορεί να oδηγήσoυν σε αυτόματη αποβολή, n οποία συνήθως εκδηλώνεται μερικές εβδομάδες μετά το ατύχημα.

8) Άγνωστα αίτια

Επίσης ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με τη μητέρα, όπως το κάπνισμα, η χρήση ναρκωτικών, η κατάχρηση αλκοόλ, η καφεΐνη, έκθεση σε ραδιενέργεια, αναισθητικά αέρια, αρσενικό, μόλυβδο, φορμαλδεΰδη, βενζίνη, οξείδιο του αιθυλενίου, η κακή διατροφή, ο υποσιτισμός, οι χρόνιες ασθένειες όπως η υπέρταση, η φυματίωση και ο καρκίνος και η προχωρημένη ηλικία αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολών.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ηλικία της γυναίκας, ο κίνδυνος μιας αποβολής είναι 9.5% για γυναίκες μικρότερες των 24 ετών. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται σταθερά με την ηλικία φτάνοντας το 11% στην ηλικία των 30 ετών και αγγίζοντας το 33% σε γυναίκες 40 ετών. Σε γυναίκες μεγαλύτερες των 44 ετών το ποσοστό των αποβολών αυξάνεται δραματικά σε 53%.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο κίνδυνος αποβολής σε άτοκες και σε γυναίκες που έχουν γεννήσει σε σχέση με την ηλικία τους και τον αριθμό των προηγηθεισών αποβολών.

Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα ακόλουθα:

Nybo Andersen ΑΜ, WohIfahrt J, Christens Ρ, Olsen J, MeIbye Μ. MaternaI age and fetaIIoss: population based register Iinkage study. BMJ. 2000 Jun 24;320(7251):1708-12.

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Οι αυτόματες αποβολές ταξινομούνται ανάλογα με την κλινική τους εικόνα στις εξής μορφές: επαπειλούμενες, αναπόφευκτες, ατελείς, τέλειες, παλίνδρομες και σηπτικές.

Επαπειλούμενη αποβολή

Η επαπειλούμενη αποβολή συνοδεύεται από κολπική αιμόρροια κατά τα αρχικά στάδια της κύησης χωρίς τραχηλική διαστολή ή άλλη διαφορά στον τράχηλο. Συνήθως δεν παρατηρείται σημαντικός πόνος, αν και ελαφρές συσπάσεις είναι δυνατόν να συμβούν. Πιο έντονες συσπάσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αναπόφευκτη αποβολή.

Η επαπειλούμενη αποβολή είναι πολύ συχνή κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως το 20% των γυναικών οι οποίες είναι έγκυες αναφέρουν κάποια μορφή κολπικής αιμόρροιας κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Παρ΄ όλα αυτά λιγότερες από τις μισές θα εμφανίσουν αυτόματη αποβολή της κύησης.

Κατά τη γυναικολογική εξέταση είναι δυνατόν να βρεθεί αίμα ή καφεοειδές έκκριμα από τον κόλπο. Ο τράχηλος δεν είναι μαλακός, και το τραχηλικό στόμιο είναι κλειστό, ενώ δε έχει συμβεί διέλευση εμβρυϊκού ιστού ή μεμβρανών δια του κόλπου.

Το υπερηχογράφημα παρουσιάζει μια ενδομήτρια κύηση που συνεχίζεται. Σε περίπτωση που αυτό είναι το πρώτο υπερηχογράφημα, επιβάλλεται σε αυτό το χρόνο ο αποκλεισμός μιας έκτοπης κύησης, η οποία θα εμφανιζόταν με τα ίδια συμπτώματα.

Εάν η κοιλότητα της μήτρας εμφανίζεται άδεια στο υπερηχογράφημα, είναι απαραίτητη η μέτρηση επιπέδων β-HCG.

H μέτρηση αυτή γίνεται με στόχο τον καθορισμό του κατά πόσο τα επίπεδα της β-HCG έχουν περάσει την τιμή, πέρα από την οποία μια ενδομήτρια κύηση, καθίσταται απεικονίσιμη. Η τιμή αυτή είναι δυνατόν να ποικίλλει λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της μεθόδου μέτρησης που χρησιμοποιείται από το εργαστήριο, των δυνατοτήτων ανάλυσης της εικόνας των υπερηχογραφικών μηχανημάτων, της ικανότητας και την πείρας του υπερηχογραφιστή και παραγόντων της ασθενούς (π.χ. παχυσαρκία, λειομυώματα, πολλαπλή κύηση). Επίσης η τιμή επηρεάζεται από το εάν το υπερηχογράφημα γίνεται διακοιλιακά ή διακολπικά. Επομένως είναι δύσκολα να υπάρξει μια κοινώς αποδεκτή τιμή πέρα από την οποία υπάρχει διάκριση του εμβρύου, και καλό θα ήταν να μετριέται σε κάθε εργαστήριο. Ωστόσο κάποιες μελέτες ισχυρίζονται ότι ο σάκος της κύησης θα πρέπει να φαίνεται μετά από την 5,5 εβδομάδα της κύησης. Με αυτή την αποδοχή θα πρέπει να είναι εμφανής ο εμβρυϊκός σάκος στο υπερηχογράφημα με τιμές β-HCG 1500-2400 mIU/mL για διακολπικό υπερηχογράφημα ή τιμή άνω των 3000 IU/mL για διακοιλιακό υπερηχογράφημα. Εάν η τιμή της β-HCG είναι υψηλότερη και δε διακρίνεται αμνιακός σάκος εντός της μήτρας, τότε υπάρχει η πιθανότητα της έκτοπης κύησης.

Αναπόφευκτη αποβολή

Η αναπόφευκτη αποβολή συνοδεύεται με κολπική αιμόρροια και διαστολή του τραχήλου. Τυπικά η αιμόρροια είναι εντονότερη σε σχέση με την επαπειλούμενη αποβολή ενώ οι συσπάσεις είναι πιο συχνές. Δεν έχει συμβεί αποβολή εμβρυϊκού ιστού ακόμη.

Ατελής αποβολή

Η ατελής αποβολή συνοδεύεται από κολπική αιμόρροια, διαστολή του τραχήλου και αποβολή προϊόντων της κύησης από τον κόλπο. Συνήθως οι συσπάσεις είναι έντονες και η κολπική αιμόρροια είναι έντονη. Οι ασθενείς περιγράφουν αποβολή εμβρυϊκού ιστού ή ο εξεταστής διαπιστώνει ένα τέτοιο γεγονός μέσω του κόλπου. Το υπερηχογράφημα επιβεβαιώνει την παραμονή κάποιων στοιχείων της κύησης εντός της μήτρας.

Τέλεια αποβολή

Κατά την τέλεια αποβολή υπάρχει κολπική αιμόρροια, κοιλιακό άλγος και αποβολή εμβρυϊκών ιστών. Μετά την αποβολή εμβρυϊκών ιστών, η ασθενής χαρακτηριστικά αναφέρει πως ο πόνος υποχωρεί και η κολπική αιμόρροια μειώνεται σημαντικά. Το υπερηχογράφημα αποκαλύπτει μια άδεια μήτρα.

Παλίνδρομος αποβολή ή παλίνδρομος κύηση

Το νεκρό έμβρυο, ο πλακούντας και οι υμένες κατακρατούνται εντός τη μήτρας για ημέρες ή εβδομάδες. Εδώ η εμβρυϊκή απώλεια δεν προκαλεί κολπική αιμόρροια ή κοιλιακό άλγος για αρκετό χρονικό διάστημα. Εάν πραγματοποιηθεί τις πρώτες εβδομάδες της κύησης η γυναίκα παύει να αντιλαμβάνεται τα υποκειμενικά συμπτώματα της εγκυμοσύνης όπως τα πρωινά γαστρεντερικά ενοχλήματα (ναυτία, έμετοι) και η διόγκωση των μαστών.

Σηπτική αποβολή

Λέγεται η οποιαδήποτε μορφή αυτόματης αποβολής - συνήθως ατελής ή παλίνδρομος που επιπλέκεται με φλεγμονή, οπότε το περιεχόμενο της μήτρας καθίσταται σηπτικό. Οι κυριότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι το κολοβακτηρίδιο, οι στρεπτόκοκκοι, οι σταφυλόκοκκοι και τα αναερόβια μικρόβια. Τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται είναι πυρετός, ταχυκαρδία, ταχύπνοια και στις βαρύτερες περιπτώσεις εγκαθίσταται σηπτικό shock.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες μελέτες δεν διαφοροποιούνται ξεχωριστά μεταξύ της επιδημιολογίας και της παθοφυσιολογίας κάθε οντότητας.

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ιστορικό

Ασθενείς με αυτόματη τέλεια αποβολή συνήθως παρουσιάζονται με ιστορικό κολπικής αιμόρροιας, κοιλιακού άλγους και αποβολής εμβρυϊκού ιστού. Μετά την αποβολή του εμβρυϊκού ιστού, η κολπική αιμόρροια και το κοιλιακό άλγος υποχωρούν.

Η κολπική αιμόρροια συνήθως είναι βαριά.

Το κοιλιακό άλγος σχετίζεται με παρούσα αποβολή και υφίεται μετά την ολοκλήρωσή της.

Στην παλίνδρομη κύηση η γυναίκα δεν αναφέρει κολπική αιμόρροια ή κοιλιακό άλγος.

Άλλα συμπτώματα όπως πυρετός ή ρίγη είναι περισσότερο χαρακτηριστικά μιας λοίμωξης, όπως συμβαίνει στην σηπτική αποβολή.

Κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας η οποία παρουσιάζει κολπική αιμόρροια πρέπει να θεωρείται έγκυος μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Φυσική εξέταση

Ασθενείς που είναι έγκυες και αιμορραγούν κολπικά έχουν ανάγκη από άμεση εκτίμηση:

H εκτίμηση της αιμοδυναμικής κατάστασης της ασθενούς αποτελεί το πρώτο βήμα.

Κατά την φυσική εξέταση της κοιλίας είναι απαραίτητο να καθοριστεί το κατά πόσο υπάρχει κατάσταση οξείας κοιλίας.

Σε μία πλήρη αποβολή η γυναικολογική εξέταση είναι δυνατόν να δείξει λίγο αίμα στο περίνεο ή στον κόλπο αλλά περιορισμένη ενεργό αιμορραγία.

Συνοπτικά η γυναικολογική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των παρακάτω:

Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που συνίστανται να γίνουν είναι:γενική αίματος, μέτρηση β-HCG, καθορισμός ομάδας αίματος και διασταύρωση, έλεγχος για διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και γενική ανάλυση ούρων.

Απεικονιστικές εξετάσεις

Γίνεται υπερηχογράφημα της πυέλου για τον αποκλεισμό εκτόπου κυήσεως, παραμεινάντων προϊόντων της κύησης, αιματώματος και άλλων καταστάσεων.

Εικόνες από υπερηχογράφημα

 

 

Εικόνα 1: Ενδομητρικό αιμάτωμα

 

Εικόνα 2: Μεγάλο ενδομητρικό αιμάτωμα σε ινομυωματώδη μήτρα

 

 

 

Εικόνα 3: Ενδομητρικό αιμάτωμα.

 

Εικόνα 4: Ενδομητρικό αιμάτωμα. Παρατηρείται μερική ρήξη των μεμβρανών σε έμβρυο 8 εβδομάδων.

 

Εικόνα 5: Τραχηλική διάταση - επιμήκης τομή. Μη εγκυμονούσα μήτρα. Ορατή μεγέθυνση του τραχηλικού καναλιού. 

 

 

 

Εικόνα 6: Διαστολή έξω στομίου - επιμήκης τομή. Κύηση 9 εβδομάδων. Αύξηση του κατώτερου τμήματος του τραχηλικού καναλιού χωρίς διαστολή του έσω τραχηλικού στομίου.

 

 

   

Εικόνα 7: Αποκόλληση των μεμβρανών - επιμήκης τομή. Έμβρυο 7 εβδομάδων. Ένα μικρό πρόσθιο αιμάτωμα προκαλεί αποκόλληση των μεμβρανών,αλλά δεν επηρεάζει την ζώνη εισόδου.

Εικόνα 8: Αποκόλληση των μεμβρανών - επιμήκης τομή. Έμβρυο 8 εβδομάδων. Ένα μικρό οπίσθιο αιμάτωμα προκαλεί αποκόλληση των μεμβρανών, αλλά δεν επηρεάζει την ζώνη εισόδου.

 

 

 

 

  

Εικόνα 9 :Παλίνδρομος κύηση. Παραμονή νεκρού εμβρύου - εγκάρσια τομή. Αμνιακός σάκος με ανώμαλα όρια, μέγεθος μικρότερο του αναμενόμενου. Δεν υπάρχει καρδιακή λειτουργία.

 

 

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.