Αναζήτηση / Search

  
Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ'έξιν αποβολών
Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ'έξιν αποβολών
Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ'έξιν αποβολών
Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ'έξιν αποβολών
Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ'έξιν αποβολών
Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ'έξιν αποβολών
Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ'έξιν αποβολών

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

Για τη διερεύνηση της αλλοάνοσης αιτιολογίας των καθ’ έξιν αποβολών θα πρέπει πρώτα να έχουμε αποκλείσει κάποια άλλα πιθανά αίτια. Η διαγνωστική προσέγγιση πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο ώστε να φαίνεται ποιες ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από την ανοσοθεραπεία.

Η διερεύνηση πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Λήψη αναλυτικού ιστορικού, ατομικού και οικογενειακού
  2. Κλινική εξέταση του ζευγαριού
  3. Σπερμοδιάγραμμα
  4. Καταγραφή θερμομετρικού διαγράμματος
  5. Απεικονιστικές μεθόδους (υστεροσαλπιγγογραφία – φλεβογραφία)
  6. Ενδοκρινικό έλεγχο
  7. Ιολογικό και μικροβιολογικό έλεγχο
  8. Καρυότυπο ζεύγους
  9. Έλεγχο αυτοαντισωμάτων (αντιφωσφολιπιδικών, αντιπυρηνικών, αντιθυρεοειδικών)
  10. Έλεγχο αντιπατρικών αντισωμάτων ( APCA )

Η κύρια εξέταση για την αξιολόγηση των αλλοάνοσων αιτίων είναι έλεγχος των αντιπατρικών αντισωμάτων, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της τελευταίας αποβολής και της εξέτασης – έχει ιδιαίτερη σημασία όταν διενεργείται μέσα στους 6 πρώτους μήνες από την προηγηθείσα αποβολή, ενώ, όπου κρίνεται απαραίτητο, ακολουθεί και έλεγχος με λεμφοκυτταροτοξικά αντισώματα με τη μέθοδο της μεικτής λεμφοκυτταρικής καλλιέργειας (MLR).

Γενικά, τα APCA ανευρίσκονται στο 20% των φυσιολογικών κυήσεων και παράγονται προς το τέλος της κύησης. Ακόμη, ανευρίσκονται και στο 20% των γυναικών με καθ’ έξιν αποβολές. Κατά κανόνα, ασθενείς με θετικά APCA στην αρχική μέτρηση έχουν καλές πιθανότητες στην επόμενη κύησή τους και δεν πρέπει να λαμβάνουν ανοσοθεραπεία, ενώ η θετικοποίηση των APCA μετά τη χορήγηση ανοσοθεραπείας δεν θεωρείται απαραίτητα στοιχείο επιτυχίας.

Η εξέταση είναι εύκολη και ευρέως διαθέσιμη. Γίνεται με διασταυρούμενη αντίδραση (cross-match), δηλαδή γίνεται διασταύρωση ορού γυναίκας με πατρικά λεμφοκύτταρα σε εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα κυτταροτοξική δοκιμασία (CDC) σε διάφορες θερμοκρασίες. Η παρουσία αντιπατρικών αντισωμάτων είναι ενδεικτική ανοσολογικής απάντησης προς τα πατρικά αντιγόνα και αποτελεί έμμεσο δείκτη. Είναι κατανοητό ότι η μέτρηση των APCA έχει επικρατήσει σε σχέση με τη μεικτή αντίδραση λεμφοκυττάρων (MLR) λόγω της ευκολίας της και του μικρότερου κόστους. Πρέπει να τονιστεί ότι η εξέταση είναι ποιοτική και αξιόπιστη σε ποσοστό 58-70%, ενώ σε μια παραλλαγή της που εξαρτάται από αντίσωμα (ADCC) η αξιοπιστία αυξάνει σε 86-90%. Έχει επίσης προταθεί και η χρήση της κυτταρομετρίας ροής για τον έλεγχο των APCA μετά από cross-match.

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.