Αναζήτηση / Search

  
Διάγνωση - Προσυμπτωματικός έλεγχος (Screening)
Διάγνωση - Προσυμπτωματικός έλεγχος (Screening)
Διάγνωση - Προσυμπτωματικός έλεγχος (Screening)
Διάγνωση - Προσυμπτωματικός έλεγχος (Screening)
Διάγνωση - Προσυμπτωματικός έλεγχος (Screening)
Διάγνωση - Προσυμπτωματικός έλεγχος (Screening)
Διάγνωση - Προσυμπτωματικός έλεγχος (Screening)

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

Η πιθανότητα επιτυχούς έκβασης μιας εγκυμοσύνης είναι αρκετά υψηλή, ενώ οι περισσότεροι φορείς θρομβοφιλικών διαταραχών δεν θα παρουσιάσουν τις επιπλοκές, που έχουμε αναφέρει. Γι’ αυτούς τους λόγους δε συστήνεται έλεγχος ρουτίνας για θρομβοφιλικές διαταραχές σε όλες τις εγκυμονούσες. Οπωσδήποτε πρέπει να ελέγχονται οι έγκυες με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό θρομβοεμβολισμού, γιατί ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ακόμα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στις γυναίκες που έχουν ήδη εμφανίσει στο παρελθόν τις παρακάτω επιπλοκές:

Συγκεκριμένα, γυναίκες με πρώιμες καθ’ έξιν αποβολές θα πρέπει να εξετάζονται για τον παράγοντα V Leiden, την αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, τη μετάλλαξη του γονιδίου της προθρομβίνης (PTm) και την ανεπάρκεια της πρωτεΐνης S. Από την άλλη, γυναίκες με όψιμες καθ’ έξιν αποβολές χρήζουν ελέγχου για τον παράγοντα V Leiden, την PTm και την ανεπάρκεια της πρωτεΐνης S.

Όταν η ασθενής δε λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, κουμαρινικά ή ηπαρίνη και δεν έχει λάβει αντιπηκτικά ή δεν έχει παρουσιάσει θρομβωτικό επεισόδιο τις τελευταίες 10 μέρες, είναι απαραίτητο να γίνονται οι παρακάτω εξετάσεις:

Ο βασικός έλεγχος πηκτικότητας:

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει:

Α. βασικό έλεγχο της θρομβοφιλίας:

 1. Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 2. Πρωτεΐνη C
 3. Πρωτεΐνη S
 4. Αντισώματα καρδιολιπινών(IgG , IgM)
 5. Αντιπηκτικό του λύκου(LA)
 6. Ομοκυστεΐνη
 7. Παράγοντας VIII
 8. Έλεγχος αντίστασης στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (Pro-C Global)

Β. γονιδιακό έλεγχο της θρομβοφιλίας:

 1. Παράγοντας V G1691A(Leiden)
 2. Παράγοντας XIII V34L
 3. MTHFR C677T
 4. Παράγοντας II-προθρομβίνη G20210A
 5. β-ινωδογόνο - 455G>A
 6. PAI-1 4G/5G
 7. Παράγοντας VIII

Όταν η ασθενής λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή – κουμαρινικά ή ηπαρίνη - παρουσίασε θρομβωτικό επεισόδιο ή έλαβε αντιπηκτική αγωγή τις τελευταίες 10 μέρες, γίνονται οι παρακάτω εξετάσεις:

Ειδικότερα για τη διάγνωση του παράγοντα V Leiden, που αποτελεί την πιο συχνή από τις κληρονομικές θρομβοφιλίες ελέγχουμε το aPTT καθώς προστίθεται η ενεργός πρωτεϊνη C. Σε υγιή άτομα η ενεργός πρωτεϊνη C αυξάνει το χρόνο aPTT, ενώ σε ασθενείς με παράγοντα V Leiden η παρουσία της πρωτεϊνης θα επηρεάσει ελάχιστα το χρόνο πήξης.

Η ανίχνευση της μετάλλαξης του παράγοντα Leiden επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της PCR στο εξώνιο X του ανθρώπινου παράγοντα πήξης V. Η μετάλλαξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της θέσης σύνδεσης της APC με τον παράγοντα FV. Η μετάλλαξη ανιχνεύεται με δύο τρόπους:

α) Εισάγοντας ένα περιοριστικό ένζυμο ή,

β) Εισάγοντας ένα ολιγονουκλεοτίδιο που περιέχει μη συμπληρωματικές βάσεις, το οποίο δημιουργεί μια καινούργια θέση πρόσδεσης του ενζύμου για επιδιόρθωση, όταν η μετάλλαξη είναι παρούσα.

   

6% acrylamide gel showing the three possible results: 1. mutated homozygote individual 2. mutated heterozygote individual 3. normal homozygote individual

Αντίστοιχα πραγματοποιείται και ο έλεγχος για την μετάλλαξη του παράγοντα II στη νουκλεοτιδική θέση G20210A. Προϋποθέτει τη διερεύνηση με PCR του 3’UTR στοιχείου του ανάλογου γονιδίου. Η ανίχνευση γίνεται με το περιορισμό στη λυτική δράση του ενζύμου.

Τα 3 πιθανά αποτελέσματα είναι:

α) Φυσιολογικό για τη G20210A μετάλλαξη , όταν δεν ανιχνεύεται μεταβολή σε κανένα από τα 2 αλλήλια

β) Φορέας της G20210A μετάλλαξης , όταν υπάρχει μεταβολή σε ένα από τα 2 αλλήλια

γ) Ομοζυγωτία της μετάλλαξης, όταν έχουν μεταλλαχθεί και τα 2 αντίγραφα του γονιδίου.

Αποτελέσματα με μη φυσιολογικές τιμές σε οποιαδήποτε από αυτές τις εξετάσεις αποτελούν ένδειξη αυξημένου κινδύνου εμφάνισης θρόμβωσης στα πλακουντιακά αγγεία και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Γι’ αυτό θεωρείται επιθυμητή αλλά και απαραίτητη η ανευρεση της κατάλληλης προφυλακτικής θεραπείας.

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.