Αναζήτηση / Search

  
Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου

 

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Zargar AH, Masoodi SR., Laway BA, Sofi BA, Wani AI. Seroprevalence of toxoplasmosis in women with repeated abortions in Kashmir. J Epidemiol Community Health 1998;52
 2. Zargar AH, Wani AI, Masoodi SR, Laway BA, Kakroo DK, Thokar MA, Sofi BA, Bashir MI. Seroprevalence of toxoplasmosis in women with recurrent abortions/neonatal deaths and its treatment outcome. Indian J Pathol Microbiol 1999 Oct;42(4)
 3. Qublan HS, Jumaian N, Abu-Salem A, Hamadelil FY, Mashagbeh M, Abdel-Ghani F. Toxoplasmosis and habitual abortion. J Obstet Gynaecol. 2002 May;22(3)
 4. Stray-Pedersen B, Lorentzen-Styr AM. Uterine toxoplasma infections and repeated abortions. Am J Obstet Gynecol. 1977 Aug 1;128(7)
 5. Abdel-Hafez SK, Shbeeb I, Ismail NS, Abdel-Rahman F. Serodiagnosis of Toxoplasma gondii in habitually aborting women and other adults from North Jordan. Folia Parasitol (Praha). 1986;33(1)
 6. Zavala-Velazquez J, Guzman-Marin E, Barrera-Perez M, Rodriguez-Felix ME. Toxoplasmosis and abortion in the O’ Horan Hospital of Merida, Yucatan. Salud Publica Mex. 1989 Sep-Oct;31(5)
 7. Singh N. Status of toxoplasma antibodies in recurrent fetal loss in UAE women. Indian J Pediatr. 1998 Nov-Dec;65(6)
 8. Eissa MH, Abdelsalam AM, Herez HA, Younis TA, Morsy TA. Placental villous maturation in patients with repeated abortions and chronic toxoplasmosis. J Egypt Soc Parasitol. 1990 Dec; 20(2)
 9. el-Ridi AM, Nada SM, Aly AS, Ramadan ME, Hagar EG, Taha TA. Toxoplasmosis and pregnancy: an analytical study in Zagazig, Egypt. J Egypt Soc Parasitol. 1991 Apr;21(1)
 10. Sahwi SY, Zaki MS, Haiba NY, Elsaid OK, Anwar MY, AbdRabbo SA. Toxoplasmosis as a cause of repeated abortion. J Obstet Gynaecol. 1995 Apr;21(2)
 11. Ελένη Πετρίδου, Θεμιστοκλής Καρπάθιος, Δημήτριος Τριχόπουλος. Προσυμπτωματικός έλεγχος Παιδιών και Εφήβων. Δυνατότητες, Περιορισμοί και Προβληματισμοί. Εκδόσεις ΖΗΤΑ, Αθήνα 1999-2000-2002
 12. Listeriosiw During Pregnancy, Obstetrical & Gynecological survey, volume 53(12), December 1998,pp737-740
 13. Latent listeriosis may cause habitual abortion intrauterine deaths, fetal malformations. When diagnosed and treated adequately normal children will be born., Acta Microbiol Hung., 1989, 36(2-3).171-2
 14. A 10 –year prospective study of women with a history of recurrent fetal losses fails to identify Listeria monocytogenes in the genital tract, Fertil Steril.,1991, Oct.56(4).781-2
 15. Listeriosis in immunocompromised pregnancy, The lancet, April 8, 1989
 16. Johnson PM, Barnes RM, Hart CA, Francis WJ., Determinants of immunological responsiveness in recurrent spontaneous abortion., Transplantation., 1984, sep.38(3).280-4
 17. Diagnostic and prognostic value of specific immune response to Cytomegaloviruses in pregnant women with a history of habitual abortion, Akush Ginekol (Mosk)., 1992.(3-7).30-3
 18. Immunity to cytomegalovirus in women with unexplained recurrent spontaneous abortion, Am.
 19. J Reprod Immunol Microbiol., 1986 Dec.12 (4).103-5
 20. The diagnostic value of anti- CMV and anti-HPV-B19 antiviral antibodies in studies on causes of recurrent abortions, Ginekol Pol.,1997, April.68(4).181-6
 21. Absence of cytomegalovirus in gestational tissue in recurrent spontaneous abortion, Diagn Mon Pathol. 1993, Jun,2(2).116-9
 22. Παθολογία STEIN, τόμος 3ος ,επιδημιολογία CMV
 23. Cytaromegalovirus and perinatal infections, section 3, Gynecologic and obstetric infections
 24. Llahi-Camp JM, Rai R, Ison C, Regan L, Taylor-Robinson D (1996) Association of bacterial vaginosis with a history of second trimester miscarriage
 25. Korn AP, Bolan G, Padion N et al (1995) Plasma cell endometritis in women with symptomatic bacterial vaginosis Obstet. Gynaecol. 85;387-390
 26. Ralph SG, Rutherford AJ, Wilson JD (1999) Influence of bacterial vaginosis on conception and miscarriage in the first trimester: cohort study BMJ 319 ; 220-223
 27. Kurki T, Sivonen A, Renkonen O, Savia E, Yikorkala O (1992) Bacterial vaginosis in early pregnancy and pregnancy outcome Obstet Gynaecol 80;173-177
 28. Riduan JM, Hillier SL, Utomo B, Wiknjoastro G, Linnan M, Kandon N (1993) Bacterial vaginosis and prematurity in Indonesia: association in early and late pregnancy Am J Obstet Gynaecol 169:175-178
 29. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA et al (1985) Diagnostic criteria and microbial and epidemologic associations Am J Med 74:14-22
 30. Quinn PA, Shewchuk AB, Shuber J, Lie KI, Ryan E, Chilman ML, Nocilla DM (1983) Efficacy of antibiotic therapy in preventing spontaneous pregnancy loss among couples colonized by genital mycoplasmas Am J Obstet Gynaecol 145:239-244
 31. Babill SP, Eng J, Turid MR (1978) Uterine T-mycoplasma colonization in reproductive failure Am J Obstet Gynaecol 130:307-311
 32. Naessens A, Foulon W, Canmu H et al (1987) Epidemiology and pathogenesis of Ureoplasma urealyticum in spontaneous abortion and early preterm labor Acta Obstet Gynaecol Scand 66;513-516
 33. Al Kunani AS, Knight R, Haswell SJ, Thompson Jw, Lindow WW (2001) The selenium status of women with a history of recurrent miscarriage Br J Obstet Gynaecol 108;1094-1097
 34. Barrington JW, Lindsay P, James D, Smith S, Romberts A (1996) Selenium deficiency and miscarriage: a possible link? Br J Obstet Gynaecol 103;130-132
 35. De Maeyer J, Schepens JPC, Jorens PG, Verstraete R (1995) Exposure to PCP as a possible cause of miscarriage Br J Obstet Gynaecol 102;1010-1011
 36. Dominiguez-Rojas V, de Juannes-Pard JR, Astazio-Arbiza P, Ortega-Molina P, Gardillo-Florencio E (1994) Spontaneous abortion in a hospital population: are tobacco and coffee intake risk factors? Eur J Epidem 10;665-668
 37. Florey C du V, Taylor D, Bolomar F, Kaminski M, Olsen J (1992) A European concerted action: maternal alcohol consumption and its relation to the outcome of pregnancy and child development at 18 months Int J Epidemiol 21(Suppl 1);538-539
 38. Harlap S, Shiono PH (1980) Alcohol, smoking and incidence of spontaneous abortions in the first and second trimester Lancet 2(8187);173-176
 39. Parazzini F, Tozzi L, Chatenoud L, Rstelli S, Luchini L, La Vecchia C (1994) Alcohol and risk of spontaneous abortion Hum Reprod 9;1950-1953
 40. Parazzini F, Chatenoud L, Cintio EK, Mezzopanne R, Surace M, Zanconato G, Fedele L, Benmzi G (1998) Coffee consumption and risk of hospitalization miscarriage before 12 weeks of gestation Hum Reprod 13;2286-2291
 41. Zachara BA, Dobrzynski W, Trafikowska U, Szymanski W (2001) Blood selenium and glutathione peroxidases in miscarriage Br J Obstet Gynaecol 108;244-247
 42. Sugiura-Ogawasara M, Ozaki Y, Sonta S-I, Makito T, Suzumori K (2003) PCBs, HCB and DDE are not associated with recurrent miscarriage Am J Reprod Immun 50;485-489
 43. Leoni V, Fabiani L, Marinelli G, Pucceti G, Tarsitani GF, De Carolis A, Vescia N, Morini A, Aleandri V, Pozzi V (1989) PCB and other organochlorine compounds in blood of women with or without miscarriage: a hypothesis of correlation Ecotox Environ Safe 17:1-11
 44. Kavalier F (2005) Investigation of recurrent miscarriages BMJ 331; 121-122
 45. Stephenson MD (1996) Frequency of factors associated with habitual abortion in 197 couples Fert Ster 66(1);26-29
 46. Scott JR (1994) Recurrent miscarriage: Overview and recommendations Clin Obstet Gynaecol 37(3); 768-773
 47. Li TC, Iqbal T, Anstie B, Gillham J, Amer S, Wood K, Laird S (2002) An analysis of the pattern of pregnancy loss in women with recurrent miscarriage Fert Ster 78(5);1100-1106
 48. Summers PR (1994) Microbiology relevant to recurrent miscarriage Clinic Obstet Gynaecol 37(3); 722-729
 49. Hay PE, Lamont RF, Taylor-Robinson D, Morgan dj, Ison C, Pearson J (1994) Abnormal bacterial colonization of the genital tract and subsequent preterm delivery and late miscarriage BMJ 308;295-298
 50. Hillier SL (1993) Diagnostic microbiology of bacterial vaginosis Am J Obstet Gynaecol 169(2);455-458
 51. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M (2000) Maternal age and fetal loss: population based register linkage study BMJ 320;1708-1712
 52. Dendrinos S, Makrakis E, Botsis D, Chassiakos D, Baka S, Creatsas G (2005) A study of pregnancy loss in 352 women with recurrent miscarriages Arch Gynaecol Obst 271;235-239
 53. Gogate AA, Deodhar LL, Bhatt RR (1986) Mycoplasma and bad obstetric history Jpgm 32(3);120-121
 54. Kmietowicz Z (2004) Smoking is causing impotence, miscarriages and infertility BMJ 328;364
 55. Viniker DA (1999) Hypothesis on the role of sub-clinical bacteria of the endometrium (bacteria endometrialis) in gynaecological and obstetric enigmas Hum Reprod Upd 5(4);373-385
 56. Li TC, Makris M, Tomsu M, Tuckerman E, Laird S (2002) Recurrent miscarriage: aetiology, management and prognosis Hum Reprod Upd 8(5);463-481
 57. Sugiura-Ogasawara M et al. Pregnancy outcome in recurrent aborters is not influenced by Chlamydia IgA and/or G. Am J Reprod Immunol. 2005 Jan;53(1):50-3.
 58. Kishore J et al. Seroanalysis of Chlamydia trachomatis and S-TORCH agents in women with recurrent spontaneous abortions. Indian J Pathol Microbiol. 2003 Oct;46(4):684-7.
 59. Paukku M et al. Lack of association between serum antibodies to Chlamydia trachomatis and a history of recurrent pregnancy loss. Fertil Steril. 1999 Sep;72(3):427-30
 60. Daya S. Issues in the etiology of recurrent spontaneous abortion. Curr Opin Obstet Gynecol. 1994 Apr;6(2):153-9
 61. Rae R et al. Chlamydial serologic studies and recurrent spontaneous abortion. Am J Obstet Gynecol. 1994 Mar;170(3):782-5.
 62. Witkin SS et al. Antibodies to chlamydia trachomatis in sera of women with recurrent spontaneous abortions. Am J Obstet Gynecol. 1992 Jul;167(1):135-9.
 63. Mezinova NN et al. Effect of anti-chlamydial drugs on the effectiveness of the treatment of habitual abortion. Akush Ginekol (mosk). 1991 Jul;(7):30-2
 64. Mezinova NN et al. Endometrial Chlamydia infection in women with habitual abortion. Akush Ginecol (mosk). 1992 Feb;(2):25-6.
 65. De Punzio C et al. A possible role of Chlamydia trachomatis in unexplained infertility and sterility. Acta Eur Fertil. 1990 May-Jun;21(3):151-3
 66. Olliaro P et al. Chlamydia trachomatis infection in “sine causa” recurrent abortion. Boll Ist Sieroter Milan. 1991-92;70 (1-2):467-70.
 67. Quinn Pa et al. Prevalence of antibody to Chlamydia trachomatis in spontaneous abortion and infertility. Am J Obstet Gynecol. 1987 Feb;156(2):291-6.
 68. Magon T et al. The PCR assessed prevalence of Chlamydia trachomatis in aborted tissues. Med Wieku Rozwoj. 2005 Jan-Mar;9(1):43-8.
 69. Dendrinos S et al. A study of pregnancy loss in 352 women with recurrent miscarriages. Arch Gynecol Obstet. (2005)271:235-239.
 70. Summers P. Microbiology relevant to recurrent miscarriage. Clinical Obstetrics and Gynecology Vol 37, Number 3, pp722-729.
 71. Scott J. Recurrent miscarriage: Overview and recommendations. Clinical Obstetrics and Gynecology Vol 37, Number 3, pp768-773.
 72. Stephenson M. Frequency of factors associated with habitual abortion in 197 couples. Fertil Steril. 1966 Jul;66(1):24-29.
 73. Χρυσικόπουλος Αθανάσιος Χ. Υπογονιμότητα, στείρωση, προβλήματα αναπαραγωγής. 2002
 74. Παπαλουκάς Αριστοφάνης Χ. Εγχειρίδιο Γυναικολογίας και Μαιευτικής. 1991
 75. Λώλης Ε. Δημ. Γυναικολογία και Μαιευτική. 1998
 76. Καποτάς Νικήτας Μ. Παθογόνα μικρόβια και λοιμώξεις. 2003
 77. Richard L.Sweet, Ronald S.Gibbs. Infectious diseases of the female genital tract. (Third edition ) 1995
 78. Novak’s. Gynecology (Jonathan S.Berek, Eli Y Adashi, Paula A.Hillard) 2002
 79. Glass’s Office Gynecology (Michele G.Curtis, Michael P.Hopkins) Fifth Edition 1998
 80. Mayumi Sugiura-Ogasawara et al. Depression as a potential causal factor in subsequent miscarriage in recurrent spontaneous aborters. Human reproduction Vol 17, No 10 pp. 2580-2584, 2002
 81. Shiro Hori et al. Psychosocial Factors Regulating Natural Killer Cell Activity in Recurrent Spontaneous Abortions. AJRI Vol 44, 2000; 299-302
 82. Anton M. bergant et al. Spontaneous abortion and psychosomatics. A prospective study on the impact of psychological factors as a cause for recurrent spontaneous abortion. Human reproduction, Vol 12 No 5 pp. 1106-1110, 1997
 83. William Keye, MD. Psychologic Relationship, Clinical Obstetrics and Gynecology, Vol 37,No3, pp 671-680, 1994

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.