Αναζήτηση / Search

  
MHC - Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
MHC - Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
MHC - Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
MHC - Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
MHC - Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
MHC - Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
MHC - Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας

 

 

 

Περιεχόμενα/Contents

Αιτιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των καθ'έξιν αποβολών
• 1. Φυσιολογία της κύησης
• Μεταβολές γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι την εμφύτευση
• Έκτοπη κύηση
• Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων και των κυτταροκινών στην εμφυτευτική διαδικασία του ενδομητρίου
• Κύτταρα και ουσίες που συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου
• Πρώιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος
• Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
• Αυτόματη αποβολή
• Καθ’ έξιν αποβολές
• 2. Ανατομικά αίτια, γενετικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Γενετικά αίτια
• Ανατομικά αίτια
• Ινομυώματα και καθ’έξιν αποβολές
• Συμφύσεις και καθ’έξιν αποβολές
• Πολύποδες ενδομητρίου και ο ρόλος τους στις καθ’έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας
• 3. Ενδοκρινολογικά αίτια και καθ'έξιν αποβολές
• Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
• Πολυκυστικές ωοθήκες και καθ’έξιν αποβολές
• Θυρεοειδής και καθ’έξιν αποβολές
• Προλακτίνη (PRL)
• Ο ρόλος της προλακτίνης στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών
• Σακχαρώδης διαβήτης και καθ’έξιν αποβολές
• 4. Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ'έξιν αποβολές και άλλοι παράγοντες κινδύνου
• Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Chlamydia trachomatis στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του Toxoplasma Gondii στις καθ’ έξιν αποβολές
• Μυκοπλασματικός αποικισμός του γυναικείου γεννητικού συστήματος ως αιτία καθ’ έξιν αποβολών
• Ο ρόλος της μη ειδικής βακτηριακής κολπίτιδας στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος της Listeria monocytogenes στις καθ’έξιν αποβολές
• Ο ρόλος του CMV στις καθ’έξιν αποβολές
• Συμπέρασμα
• Ο ρόλος διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου στις καθ’έξιν αποβολές
• 5. Αυτοάνοσα νοσήματα - αλλοάνοσα νοσήματα και καθ'έξιν αποβολές
• Αυτοάνοσα νοσήματα – αλλοάνοσα νοσήματα και καθ’έξιν αποβολές
• Κύτταρα φυσικής και επίκτητης ανοσίας
• MHC Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
• Η εμβρυομητρική ανοσολογική σχέση
• HLA σύστημα, Τ-κύτταρα, ΝΚ-κύτταρα και ανοσοβιολογία της κύησης
• ΣΕΛ και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και επιπλοκές κύησης
• Νόσος Graves
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Εγκυμοσύνη και αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς
• Σκληρόδερμα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σύνδρομο Sjogren
• Αγγειίτιδες
• Μυασθένεια Gravis
• Ενδομητρίωση
• Αλλοάνοσα νοσήματα και επαπειλούμενες αυτόματες αποβολές
• Διάγνωση αλλοάνοσων και αυτοάνοσων καθ’ έξιν αποβολών
• Θεραπευτική αντιμετώπιση αλλοάνοσων αιτίων
• 6. Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ'έξιν αποβολών
• Η θρομβοφιλία ως αίτιο καθ’έξιν αποβολών
• Θρομβοφιλία και εγκυμοσύνη
• Παθογένεια της θρομβοφιλίας στις καθ’έξιν αποβολές
• Διάγνωση – προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)
• Θεραπεία

 

Το ανοσολογικό σύστημα λειτουργεί με μοναδικό τρόπο για κάθε άτομο συνεπώς η ποσότητα και η ποιότητα των αντισωμάτων ενός αντιγόνου και η ικανότητα αντίδρασης σε αλλομοσχεύματα είναι χαρακτηριστική για κάθε άτομο. Η εξατομίκευση της ανοσολογικής απόκρισης καθορίζεται από τη γενετική ποικιλομορφία ορισμένων μορίων που εκφράζονται στις επιφάνειες των εμπύρηνων κυττάρων του κάθε οργανισμού. Τα μόρια αυτά ονομάστηκαν αρχικά αντιγόνα ιστοσυμβατότητας γιατί έδιναν το μέτρο της συμβατότητας των ιστών του δότη και του λήπτη σε μια μεταμόσχευση. Τα αντιγόνα ονομάζονται σήμερα αντιγόνα των ανθρώπινων λευκοκυττάρων ( HLA). Αποτελούν ένα σύμπλεγμα που βρίσκεται στο μικρό σκέλος του χρωμοσώματος 6 (6p21.3)

HLA-Ι: Τα μόρια της εν λόγω τάξης εκφράζονται από όλα τα εμπύρηνα κύτταρα του οργανισμού. Συνδέονται με το μόριο CD8 των κατασταλτικών /κυτταροτοξικών κυττάρων . Τα παραπάνω κύτταρα έχουν Τ κυτταρικούς υποδοχείς με το χαρακτηριστικό να αναγνωρίζουν μόρια τάξης Ι του MHC. Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα μόρια τάξης Ι αναπτύσσονται σε περιοχή 1800 κιλοβάσεων DNA, που είναι η μεγαλύτερη περιοχή του MHC. Σ’ αυτή την περιοχή υπάρχουν υποπεριοχές, όπως A,B,C,X,E,H,G,F. Οι εν λόγω περιοχές κωδικοποιούν τη βαριά αλυσίδα ενώ η β2-μικροσφαιρίνη κωδικοποιείται από ξεχωριστό γονίδιο στο χρωμόσωμα 15.

HLA-ΙΙ: Τα μόρια τάξης ΙΙ συνδέονται με πεπτιδικά αντιγόνα που αποτελούν θραύσματα μεγαλυτέρων αντιγόνων που εισέρχονται στο αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο και επεξεργάζονται στα λυσοσώματα. Τυπικό παράδειγμα τα βακτηριακά αντιγόνα. Αυτά τα μόρια εκφράζονται κυρίως στα Β-λεμφοκύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα. Αποτελούνται από δύο υπομονάδες α και β. Ο τόπος των γονιδίων των μορίων τάξης ΙΙ αποτελείται από 3 υποπεριοχές που αντίστοιχα κωδικοποιούν τα HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR.

Αναλυτικός Χάρτης των HLA I και ΙΙ συστημάτων.

ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ

Οι κυτοκίνες είναι μια ομάδα πρωτεϊνικών διαβιβαστών, που περιλαμβάνει τις ιντερλευκίνες, τις ιντερφερόνες και τους παράγοντες ανάπτυξης αποικιών κυττάρων. Ταξινομούνται ως εξής:

  1. Κυτοκίνες που επάγουν τη δημιουργία αποικιών κυττάρων, όπως GM-CSF (colony stimulating factor)
  2. Κυτοκίνες που προκαλούν ανάπτυξη ειδικών τύπων κυττάρων , όπως παράγων ανάπτυξης αιμοπεταλίων PDGF.
  3. Κυτοκίνες ανοσορυθμιστικές που παράγονται μετά από αντιγονικό ερεθισμό λεμφοκυττάρων, όπως IL-4, IL-10, IL-5, IFNγ.
  4. Κυτοκίνες επάγουν τη φυσική ανοσία όπως IFNα.

ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι γνωστό πως η ανοσοαπάντηση σε κάθε ξένο σώμα είναι μια υψηλά διαφοροποιημένη διαδικασία η οποία ακολουθεί μια ακριβή σειρά φάσεων. Οι κυριότερες φάσεις της ειδικής ανοσολογικής απάντησης είναι :

  1. Η είσοδος του αντιγόνου στον οργανισμό.
  2. Η αναγνώρισή του από ειδικά κύτταρα Τ.
  3. Ο πολλαπλασιασμός των ειδικών Τ κυττάρων και η εμφάνιση των κυτοκινών.
  4. Η διέγερση των Β λεμφοκυττάρων, η διαφοροποίησή τους σε πλασματοκύτταρα και η παραγωγή ειδικών αντισωμάτων.
  5. Η τελική ανοσοαπάντηση με τη δράση των Τ κυτταροτοξικών κυττάρων και αντισωμάτων.

Με τον τρόπο αυτό επιτελείται και ολοκληρώνεται η τελική ανοσοαπάντηση, με τελικό αποτέλεσμα την εξολόθρευση του τελικού εισβολέα και τη διατήρηση της ακεραιότητας του ξενιστή.

Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Συντονιστής : Σπ. Δενδρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθήνα, Νοέμβριος 2005

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία


Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα "Θα συνιστούσατε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να επισκεφτούν την Πύλη και να διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο;" Η απλή αυτή ερώτηση (Business Week, Lanuary 20, 2006 - quoting a Harvard Business Review article) μπορεί να καταδείξει την απήχηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, σχετικά με το αν επιτελεί το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Βαθμολογήστε στην κλίμακα από 0 εώς 10. Η βαθμολογία σας θα καταχωρηθεί αυτομάτως.