Αναζήτηση / Search

  
Εμβρυολογία
Εμβρυολογία
Εμβρυολογία
Εμβρυολογία
Εμβρυολογία
Εμβρυολογία
Εμβρυολογία

 


  1. To σύνδρομο Denys-Drash και το γονίδιο WT1
  2.
Αδρανοποίηση του Χ χρωμοσώματος - Γενικά χαρακτηριστικά και εξαιρέσεις
  3.
Αδρανοποίηση του Χ χρωμοσώματος - Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή
  4.
Ανδρική υπογονιμότητα
  5.
Ανίχνευση προεμφυτευτικών εμβρύων για γενετικές ανωμαλίες
  6.
Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
  7.
Αντιστάθμιση γονιδιακού πλεονάσματος σε άλλα είδη
  8.
Απόπτωση - Ο ρόλος των μιτοχονδρίων - Το ενδοκυττάριο ασβέστιο
  9.
Απόπτωση - Πρόλογος, ιστορικό και ορολογία
  10.
Απόπτωση - Το ενδοκυττάριο pH
  11.
Απόπτωση κατά την οργανογένεση
  12.
Απόπτωση στον ώριμο οργανισμό
  13.
Βασική ανάλυση σπέρματος
  14.
Βιοψία πολικού σωματίου
  15.
Βιοψία στο στάδιο της αυλάκωσης
  16.
Γονιδιακή αποτύπωση και εφαρμογή στο Χ χρωμόσωμα
  17.
Γονιδιακοί δείκτες στα αρχικά στάδια της γοναδικής διαφοροποίησης
  18.
Γονιδιακοί δείκτες στα αρχικά στάδια της γοναδικής διαφοροποίησης
  19.
Διαταραχές από αυξημένη κυτταρική επιβίωση και από αυξημένη απόπτωση
  20.
Διαφορές μεταξύ απόπτωσης και νέκρωσης
  21.
Εμβρυολογία γεννητικού συστήματος του θήλεος
  22.
Εξελικτική προσέγγιση της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  23.
Επαγωγή της προστατικής αύξησης
  24.
Επίδραση των ανδρογόνων στον προστάτη
  25.
Επιθηλιακή μορφογένεση του συστήματος των πόρων
  26.
Επιλογή του φύλου - Βιοηθική
  27.
Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
  28.
Η ανάπτυξη της ουρογεννητικής οδού στο αρσενικό έμβρυο
  29.
Η ανάπτυξη της ουρογεννητικής οδού στο αρσενικό έμβρυο
  30.
Η ανάπτυξη των σπερματοδόχων κύστεων
  31.
Η βιοσύνθεση των ανδρογόνων
  32.
Η διαφοροποίηση της ωοθήκης - Το γονίδιο DAX-1
  33.
Η διαφοροποίηση του φύλου - Εισαγωγή
  34.
Η έκφραση του AR στον ώριμο και στον αναπτυσσόμενο προστάτη
  35.
Η επίδραση του ευνουχισμού στον ώριμο προστάτη
  36.
Η ετερογένεια της συνθετικής δραστηριότητας του DNA στον προστάτη
  37.
Η λειτουργία του υποδοχέα ανδρογόνων (AR)
  38.
Θεωρίες για την καλοήθη προστατική υπερπλασία
  39.
Καλοήθης προστατική υπερπλασία
  40.
Καμπομελική δυσπλασία και γονίδιο SOX9
  41.
Κλινικές εφαρμογές της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  42.
Λαγόχειλος και λυκόστομα
  43.
Μεθυλίωση του Χ χρωμοσώματος
  44.
Μεταβολές της κυτταρικής μεμβράνης κατά την απόπτωση
  45.
Μορφολογία προστάτη
  46.
Νευροεπιστήμες - 8. Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος
  47.
Ο προστάτης
  48.
Ο ρόλος των ορχικών εκκρίσεων στην ανάπτυξη του αρσενικού φαινοτύπου
  49.
Οι έρευνες σχετικά με τον προσδιορισμό του TDF και οι παθολογικές περιπτώσεις καθορισμού του φύλου
  50.
Οι μεταλλάξεις του γονιδίου SRY - Δημιουργία διαγονιδιακών ποντικών για τη μελέτη του SRY
  51.
Οι φάσεις ανάπτυξης των πόρων του Wolff
  52.
Παρενέργειες μη αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος και μωσαϊκισμού
  53.
Πλακουντική γαλακτογόνος ορμόνη (hPL)
  54.
Προγεννητικός έλεγχος - Σύγκριση με PGD
  55.
Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος στον αναπτυσσόμενο και τον ώριμο προστάτη
  56.
Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση στο στάδιο της βλαστοκύστης
  57.
Στεροειδογένεση
  58.
Στεροειδογόνα ένζυμα στα κύτταρα Leydig κατά την εμβρυϊκή περίοδο
  59.
Τo γονίδιο SRY του ανθρώπου και το ομόλογό του Sry στο ποντίκι - Ιδιότητες των πρωτεϊνών SRY και Sry
  60.
Τα ένζυμα της απόπτωσης
  61.
Τα μορφολογικά στοιχεία της απόπτωσης
  62.
Τα πειράματα του Page - Μέθοδος για την αναγνώριση της περιοχής του Υ χρωμοσώματος που περιέχει τον ΤDF στον άνθρωπο
  63.
Το γονίδιο FtzF1 και οι πρωτεΐνες του SF1 και ELP
  64.
Το ένζυμο 5α-αναγωγάση
  65.
Το κέντρο της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  66.
Το σύστημα των πόρων του προστάτη
  67.
Το χρωμόσωμα Υ
  68.
Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου - Συγγενείς ανωμαλίες Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
  69.
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
  70.
Φάσεις της αδρανοποίησης του Χ χρωμοσώματος
  71.
Φυλοσύνδετες στο Χ Νόσοι και Ανευπλοειδίες του Χ με Εξειδικευμένες PGD

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 - Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πιλοτική εφαρμογή - Ανάληψη ευθυνών
Επιστροφή στην αρχική σελίδα  -  Επικοινωνία